PROJEKTY
Nowoczesna szkoła-przyszłością uczniów ZS-P w Goniądzu  
Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu w GoniądzuLos NauczycielosModelowy Zestaw Nauczania  

         TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK

           

 

15. 03. 2022 r.

                                     
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
„InnoExperiment”

 
Prezentacja podsumowująca projekt

 

Raport ewaluacyjny  

Miło nam poinformować iż Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu zakończył i rozliczył realizację trzy letniego projektu pn.: „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching throught Experiment” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu w partnerstwie z:
     - Vilniaus Simono Konarskio Gimanzija z Litwy
     - Fundacją Regionalne Centrum Kompetencji z Białymstoku
     - Centrum Badawczym AIJU z Hiszpanii.  
W projekcie zrealizowaliśmy mimo ogromnych trudności związanych z pandemią:
     - krótkoterminowe szkolenie pracowników w Hiszpanii
     - krótkoterminową mobilność uczniów w Hiszpanii
     - spotkania międzynarodowe partnerów
     - seminarium upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej w Hiszpanii
     - konferencję podsumowującą w Białymstoku  
Rezultatami naszego projektu są:
     - scenariusze zajęć dodatkowych z elementami programowania
     - scenariusze zajęć dodatkowych z elementami robotyki
     - modelowy zestaw nauczania skupiający się na uczniu  
Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej współpracy
https://zsp.goniadz.pl/projekty/mpn/mpn.htm

 

15. 09. 2021 r.

                                     

VI SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU
„InnoExperiment - Innovative Approach to Teaching through Experminet

W dniu 15 września 2021 r. odbyło się ostatnie spotkanie międzynarodowe partnerów kończące 3 letnią współpracę w gronie 4 wyjątkowych organizacji partnerskich tj.: AIJU - Hiszpania, VSKG - Litwa, RCK - Polska oraz ZSP w Goniądzu. Projekt „ InnoExperiment - Innovative Approach to Teaching through Experminet” to pierwszy projekt jaki realizowaliśmy w ramach programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne, który jednocześnie otworzył nam drogę do realizacji kolejnych projektów międzynarodowych w przyszłości. Kończymy projekt mając w pamięci wiele cennych wydarzeń, te które współorganizowaliśmy wspólnie, w których uczestniczyło całe nasze partnerstwo. Jesteśmy bogatsi o nową wiedzę i relacje nawiązane dzięki licznym spotkaniom i rozmowom z ludźmi zaangażowanymi w tworzenie innowacji edukacyjnych. To nasz kapitał na przyszłość, który już teraz staramy się wykorzystywać w ZSP w Goniądzu oraz dzielić się nim z innymi szkołami oraz społeczeństwem lokalnym i szkolnym.  Organizatorem spotkania była Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku. Celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie całego projektu oraz omówienie obecnego stanu projektu. 
Zapraszamy do galerii

 

10. 12. 2020 r.

Spotkanie całego zespołu tworzącego rezultaty pracy intelektualnej w ramach realizowanego projektu „Inno Experiment” z programu Erasmus +.  

 

6. 08. 2020 r.

Wirtualne spotkanie przedstawicieli partnerów projektu
„InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment”

 

WAŻNE

 

W związku z koronawirusem i aktualną sytuacją na świecie mobilność uczniów w ramach realizowanego projektu „InnoExperiment” zostaje przełożona na późniejszy termin.

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W ramach realizowanego projektu „InnoExperiment - Innovative Approach to Teaching through Experiment”

 

17. 02. 2020 r.

Spotkanie organizacyjne z uczniami klas VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu

 Rekrutacja potencjalnych uczestników projektu rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego z Dyrekcją Szkoły oraz Koordynatorem Projektu „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching throught Experiment” realizowanego w naszej szkole  z programu ERASMUS+.  Podczas spotkania omówiono założenia projektu, szczegóły rekrutacji oraz program wymiany. Przygotowania do majowego wyjazdu na krótkoterminowe wymiany grup uczniów w słonecznej Hiszpanii ruszyły. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.  

REKRUTACJA: 17-29 luty 2020 r.

PREZENTACJIA ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO [kliknij]

FORMULARZ REKRUTACYJNY [kliknij]

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU [kliknij]   

[foto]

 

12. 02. 2020 r.

   IV SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU W WILNIE  

 W dniu 12 lutego 2020 r. Dyrekcja ZSP w Goniądzu wraz z Koordynatorem Projektu uczestniczyli  w IV spotkaniu partnerów projektu „InnoExperiment”. Tym razem odbyło się ono po raz kolejny w Wilnie . Organizatorem spotkania była szkoła Vilnius Simono Konarskio gimnazjia którą reprezentował Dyrektor Szkoły . Celem spotkania było przede wszystkim omówienie obecnego stanu projektu oraz zaplanowanie prac związanych  krótkoterminową wymianą uczniów zaplanowaną na maj 2020r. oraz  upowszechnianiem rezultatów pracy intelektualnej powstały w ramach projektu.  Zapraszamy do galerii.          

[foto]

 

08. 02. 2020 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego serdecznie zaprasza uczniów klas VII na spotkanie informacyjne w ramach projektu
„InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment”

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, 
które odbędzie się 17 lutego 2020 roku (poniedziałek) w sali numer 48 o godzinie 10:40.

OMÓWIONE ZOSTANĄ:

     * podstawowe założenia projektu

     * zasady rekrutacji uczestników

     * formy wsparcia

     * program i termin wyjazdu

Zapraszamy

 

 

Obraz zawierający stół, wewnątrz, ściana, mężczyzna

Opis wygenerowany automatycznie

                                    

W dniu 13 listopada 2019 r. w Hiszpanii rozpoczęło się III spotkanie partnerów projektu „InnoExperiment” z programu Erasmus +. Spotkanie ma służyć omówieniu bieżących kwestii związanych z realizacją projektu, którego budżet opiewa na 108 240,00 Euro i angażuje partnerów z 3 krajów UE.

Gospodarzem spotkania było AIJU w Ibi (Asociacion De Investigacion De La Industria Del Juguete, Conexas Y Afines) reprezentowane przez Cesara Carrion koordynatora projektu po stronie hiszpańskiej. W spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele pozostałych organizacji, Krystyna Kratkovska (VSKG),   Mirosław Sobczyk (ZSP) oraz Michał Średziński (RCK). Podczas spotkania partnerzy projektu prezentowali rezultaty trwających prac nad scenariuszami zajęć dodatkowych z robotyki i programowania, których celem będzie wdrożenie innowacyjnych zajęć do szkół podstawowych. Reprezentant RCK przedstawił uczestnikom spotkania zrealizowane już etapy projektu zwracając szczególną uwagę główne cele i założenia projektu. W trakcie prezentacji nawiązano do wrześniowej wizyty nauczycieli z Goniądza i Wilna w AIJU, którzy opracowywali założenia do scenariuszy zajęć, Pani Krystyna Kratkowska przedstawiła spostrzeżenia, jakie przekazali jej nauczyciele z Wilna dotyczące scenariuszy zajęć, sugestie nauczycieli z Goniądza przedstawił Pan Mirosław  Sobczyk. W dalszej części ustalono harmonogram dalszych działań oraz omówiono metodologię i narzędzia, jakie posłużą do wdrażania i upowszechniania projektu, w ramach czego odbędzie się Seminarium Upowszechniające w Białymstoku oraz Międzynarodowa Konferencja Popularyzująca w Hiszpanii.  W kolejnej części spotkania omówiono kwestie organizacyjne związane z planowanymi zmianami w harmonogramie projektu, omówiono dalsze etapy projektu, tj. organizację rekrutacji uczniów ZSP i VSKG do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów i ich pobytu w Hiszpanii. Podczas wizyty uczestnicy spotkania mieli przyjemność wziąć udział w inauguracji najnowszego katalogu dotyczącego bezpieczeństwa i zastosowania zabawek na lata 2019-2020 przeprowadzonej przez przedstawicieli rządu w Hiszpanii. Kolejne spotkanie partnerów planowane jest w Wilnie w dniu 12 lutego 2020 r.

 

GALERIA:

Obraz zawierający wewnątrz, osoba, ściana, laptop

Opis wygenerowany automatycznie                  Obraz zawierający sufit, wewnątrz, ściana, podłoże

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający sufit, wewnątrz, osoba, ściana

Opis wygenerowany automatycznie                   Obraz zawierający osoba, wewnątrz, ściana

Opis wygenerowany automatycznie

 
                                                           
     
 

Szkolenie w Hiszpanii za Nami!                                              Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie                                                                                

Szóstka nauczycieli naszej Szkoły miła przyjemność uczestniczyć w 5 dniowym szkoleniu w Instytucie Badawczym AIJU w Hiszpanii w ramach projektu „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching throught Experiment” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.  Podczas szkolenia mieli okazję zintegrować się i wymienić doświadczeniami z nauczycielami szkoły partnerskiej projektu Vilniaus Simono Konarskio mokykla oraz pracownikami Regionalnego Centrum Kompetencji w Białymstoku. Doświadczona kadra AIJU wprowadziła ich w świat technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK), którą wykorzystuje w pracy codziennej. Uczestnicy nabyli dodatkowe kompetencje w jaki sposób wykorzystywać podczas pracy z uczniem nabytą wiedzę tak aby lekcje były bardziej atrakcyjne a wiedza łatwo przyswajalna.

Efektem tygodniowego szkolenia w Hiszpanii było opracowanie i stworzenie wraz z grupą innych uczestników z Litwy, Hiszpanii i Polski głównych założeń projektu, czyli zestawu scenariuszy zajęć dodatkowych z elementami robotyki i programowania.  

Działania projektowe mają znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i uatrakcyjnienie procesu nauczania w naszej Szkole. Jest to również podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

Nasi nauczyciele prócz intensywnej pracy mieli nieodłączną okazję poznać kulturę, obyczaje, zwiedzić ciekawe miejsca oraz zasmakować przepysznej kuchni hiszpańskiej.

Obraz zawierający osoba, grupa, podłoże, pozujący

Opis wygenerowany automatycznie       Obraz zawierający wewnątrz, podłoże, sufit, ściana

Opis wygenerowany automatycznie

 

Obraz zawierający wewnątrz, ściana, podłoże, osoba

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający drzewo, zewnętrzne, osoba, grupa

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

 

09. 09. 2019 r.


 

 

 

Formularz ofertowy - transport

Protokół wyboru - TRANSPORT

 

Witamy, 

Realizując zasadę efektywnego zarządzania finansami i obowiązek ponoszenia wydatków
w sposób racjonalny i efektywny, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu realizując projekt InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie usługi w zakresie transportu nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na Lotnisko Chopina w ramach Projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz transportu powrotnego z Lotniska Chopin do Goniądza.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na Lotnisko Chopina oraz z Lotniska Chopina do Goniądza Niniejsze wsparcie będzie miało formę 2 przejazdów.
Termin i miejsce realizacji zamówienia: 21.09.2019r. i 28.09.2019r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu

Ul. Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Goniądz

 

Lotnisko Chopin

Ul. Żwirki i Wigury 1

00-001 Warszawa

 

Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 60116200-6 Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych.

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości w terminie do dnia 06.09.2019r. do godziny 15:00.

 

Oferty należy dostarczyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu; ul. Konstytucji 3 Maja 18; 19-110 Goniądz

- dostarczyć osobiście do Biura Projektu:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu; ul. Konstytucji 3 Maja 18; 19-110 Goniądz

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:

projekt.zspgoniadz@gmail.com
W razie pytań lub wątpliwości związanych z całą procedurą pozostajemy do Państwa dyspozycji.

InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment

Project Leader: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu (ZSP)

 

                                                     

 

Lista nauczycieli/ek zakwalifikowanych do projektu  „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” w ramach programu Erasmus +

15. 05. 2019 r.
 

 

 

II SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU W WILNIE

15 maja 2019 r. w szkole Vilniaus Simono Konarskio w Wilnie miało miejsce II spotkanie międzynarodowe partnerów w ramach projektu „InnoExperiment”.

 

[więcej]

25. 02. 2019 r.

Pierwsze partnerskie spotkanie międzynarodowe projektu „ InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Dnia 25.02.2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu odbyło się pierwsze partnerskie spotkanie międzynarodowe projektu „ InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne, którego szkoła jest liderem. 

W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele partnerów z  Litwy (Vilniaus Simono Konarskio mokykla), Hiszpanii (Asociacion de investigacion de la industria del juguete, conexas y afines) i Białegostoku (Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji).  więcej..

 

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu jako Wnioskodawca  w Programie  Erasmus+   otrzymał dofinansowanie w wysokości   108.240,00 Euro na realizację, w ramach akcji kluczowej  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  w Partnerstwie strategicznym dla edukacji szkolnej, projektu pod nazwą  "InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów:

  • Vilniaus Simono Konarskio mokykla  (szkoła w Wilnie na Litwie)

  • Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku,

  • Instytut badawczy  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES w Alicante w Hiszpanii

Innowacyjność w edukacji jest głównym celem dwuletniego projektu, którego rozpoczęcie planowane jest na listopad. Projekt ukierunkowany jest na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów instytucji partnerskich poprzez podniesienie wiedzy i rozpowszechnienie idei nauki z elementami programowania, robotyki od najmłodszych od początku edukacji szkolnej.

Równie ważne są cele szczegółowe, czyli:

  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i udoskonalenie wiedzy uczniów szkół partnerskich i kadr instytucji partnerskich poprzez udział w pilotażowym programie nauki poprzez eksperyment,

  • wsparcie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, programowaniu, robotyce i metodach eksperymentu,

  • opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,

  • zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.

                                                                                                                            

Dyrektor ZS-P     Mirosław Sobczyk