Nowoczesna szkoła - przyszłością uczniów ZS-P w Goniądzu  


19. 12. 2022 r.

„NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”

 

 

To już kolejny rok trwania projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zrealizowaliśmy wiele godzin zajęć dodatkowych dzięki którym ponad 180 uczniów podniosło i rozwinęło kompetencje kluczowe w ubiegłym roku szkolnym 2021/2022. Obecnie trwają zajęcia dla uczniów:

  • klas I-III „Kreatywny artysta” zajęcia plastyczne

  •  klas VI-VIII „I can speak….” koło dyskusyjne w języku angielskim 

  • klas III – VI  „Robotyka z programowaniem” warsztaty

  • klas I-VIII zajęcia wspierające

W nowy semestrze rozpoczniemy warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów klas I-III „Mały Archimedes” oraz zorganizujemy warsztaty na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku uczniom klas
VI-VII. Ponadto zaprosimy do naszej szkoły Planetarium Orbitek, największą w Polsce kopułę astronomiczną.

        

[foto]

 

8. 09. 2022 r.

„NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”

 

 

Za nami rok trwania projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”.
W ubiegłym roku szkolnym w ramach dofinansowania doposażyliśmy pracownie w nowoczesny sprzęt, podnieśliśmy kompetencje zawodowe 10 nauczycieli poprzez realizację szkolenia, zrealizowaliśmy łącznie 330 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych, przeprowadziliśmy zajęcia dodatkowe przygotowujące 8-klasistów do egzaminów oraz wspomagamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację pracy z nimi. Ponadto została zorganizowana wycieczka uczniom klas III i IV do EPI Centrum w Białymstoku jak również koncert „Goniąc za muzyką” w wykonaniu naszych uczniów którzy uczęszczali na naukę gry na gitarze w ramach dofinansowania.

Przed nami kolejny rok szkolny realizacji projektu, serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach: 

v  „Kreatywny artysta” zajęcia plastyczne dla uczniów klas I-III

v  „Mały Archimedes” warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów klas I-III

v  „I can speak….” koło dyskusyjne w języku angielskim dla uczniów klas VI – VIII

v  „Galileo” pozaszkolne zajęcia dla uczniów klas VI – VII

v  „Robotyka z programowaniem” warsztaty dla uczniów klas III – VI

Czekamy na Was !!!

[foto]

 

11. 12. 2021 r.

„Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” – nowoczesny sprzęt


 

W ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”  realizowanego w naszej szkole od września br. został zakupiony sprzęt multimedialny oraz komputerowy – 4 monitory interaktywne, wyposażenie pracowni komputerowej – 20 zestawów komputerowych oraz tablety i zestawy robotów. Łączna wartość wyposażenia dydaktycznego to blisko 100 tysięcy złotych. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi zajęcia lekcyjne staną się ciekawsze, a uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania.   

[foto]

 

5. 11. 2021 r.

 

Informacja o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy

ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” RPPD.03.01.02-20-0331/19

 

12. 10. 2021 r.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Z DNIA 27. 09. 2021 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń edukacyjnych wraz z oprogramowaniem

 

NASZA SZKOŁA PODSTAWOWA REALIZUJE PROJEKT

"NOWOCZESNA SZKOŁA - PRZYSZŁOŚCIĄ UCZNIÓW ZSP W GONIĄDZU”

projekt współfinansowany przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Opis projektu NOWOCZESNA SZKOŁA
Informacja REKRUTACJA

Dokumenty do pobrania
Regulamin Udziału w Projekcie
Formularz Rekrutacyjny Ucznia Załącznik 1
Oświadczenie Rodzica załącznik 3
Oświadczenie Uczestnika Projektu załącznik 4
Formularz Rekrutacyjny Nauczyciela Załącznik 5
Oświadczenie Nauczyciela załącznik 7