Los Nauczycielos

             Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu            Los Nauczycielos

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

Los Nauczycielos dobry kierunek zmian

POWERSE-2019-1-PL01- KA101-063705

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 31.10.2020

31. 10. 2020 r.

„Los Nauczycielos – dobry kierunek zmian”

31 października 2020 r. zakończył się trwający 12 miesięcy projekt „Los Nauczycielos – dobry kierunek zmian”. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorze Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.   [więcej...]      

12. 02. 2020 r.

MOBILNOŚĆ ZAKOŃCZONA

 W dniach 20 stycznia – 30 stycznia 2020 roku sześciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznym szkoleniu typu „Job-shadowing” w Hiszpanii w ramach projektu „Los Nauczycielos – dobry kierunek zmiany”  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER.  [więcej...]      

[foto]

15. 01. 2020 r.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

         

Styczeń obfituje w szereg działań przygotowujących uczestników projektu "Los Nauczycielos – dobry kierunek zmiany” w ramach programu PO WER finansowanego ze środków Unii Europejskiej do wyjazdu na szkolenia typu „job shadowing” w Hiszpanii. Nauczyciele uczęszczają na intensywny kurs językowy oraz wzięli udział w przygotowaniu kulturowym.  W dniu 15. 01. 2020 r. miało miejsce spotkanie organizacyjne Dyrekcji i Koordynatora Projektu z nauczycielami naszej szkoły, z uczestnikami projektu.   
W trakcie spotkania omówiono:
     - profile zawodowe uczestników
     - oczekiwania i cele mobilności ze strony uczestników
     - zrealizowany program przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność
     - szczegółowy program pobytu
     - podpisano umowy z uczestnikami  
Już wkrótce na stronie zamieszczona zostanie relacja z wyjazdu.        

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
 „LosNauczycielos – kierunek dobrych zmian”
realizowanego ze środków PO WER w ramach programu Erasmus +

  

ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu

Ul. Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Goniądz

  

Lp.

Nazwisko Imię

1.     

Dzierżanowska Barbara

2.     

Grycio Magdalena

3.     

Kozak Sylwia Maria

4.     

Radziwon Alicja

5.     

Sobczyk Mirosław Zbigniew

6.     

Szczęsny Jarosław

 
     

NABÓR NAUCZYCIELI DO PROJEKTU

Projekt „Los Nauczycielos – dobry kierunek zmian
o numerze
2019-1-PL01-KA101-063705 w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja Szkolna

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji 
na „ job shadowing” dla nauczycieli w Hiszpanii

Termin i miejsce: 20.01.2020r. – 27.01.2020r. Walencja, Hiszpania

[info]                        [formularz zgłoszeniowy]