DOKUMENTY SZKOLNE

Do poprawnego odczytu dokumentów *.pdf potrzebny jest program Acrobat Reader

STATUT SZKOŁY 2022
(tekst jednolity)
STATUT PRZEDSZKOLA 2022
(tekst jednolity)
PORADNIK dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO                         
Wewnątrzszkolny system oceniania WSO SP


WSO GIM

 

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
NA LATA 2020-2025
MODYFIKACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO NA ROK  SZKOLNY 2022/2023
ŚWIETLICA Wewnętrzny Regulamin Świetlicy

Regulamin Świetlicy

Świetlica - informacje ogólne

Plan Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu na rok szkolny 2022/2023
Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu na rok szkolny 2022/2023
Regulamin stołówki szkolnej
R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU
ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  dziecka + KLAUZULA INFORMACYJNA