DOKUMENTY SZKOLNE

Do poprawnego odczytu dokumentów *.pdf potrzebny jest program Acrobat Reader

STATUT SZKOŁY 2017 (tekst jednolity) Statut
przedszkola

STATUT SZKOŁY (tekst jednolity)

Zmiany do statutu 2016
PORADNIK dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO                         
Wewnątrzszkolny system oceniania WSO SP


WSO GIM

 

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
NA LATA 2020-2025
ŚWIETLICA Wewnętrzny Regulamin Świetlicy

Regulamin Świetlicy

Świetlica - informacje ogólne

Plan Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu na rok szkolny 2020/2021
Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu na rok szkolny 2020/2021
Program Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu na lata 2015/16 – 2019/20
Regulamin realizowania projektów edukacyjnych ZS-P Gimnazjum w Goniądzu                     
Regulamin stołówki szkolnej
R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU
ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  dziecka + KLAUZULA INFORMACYJNA