AKTUALNOŚCI  2021/2022

Data ostatniej aktualizacji: 27 września 2021     Organizacja roku szkolnegoHarmonogram imprez w szkole  

 


 

27. 09. 2021 r.

ZAPYTANIE

OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” RPPD.03.01.02-20-0331/19

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

22 września 2022 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów szkoły podstawowej na wywiadówkę
w dniu 22. 09. 2022 r. (środa)

Program spotkania:

  • 19.00 -  spotkanie z wychowawcami w klasach

Nauczyciele nie będący wychowawcami obecni są w pokoju nauczycielskim do godz. 20.00.

 

17. 09. 2021 r.

Wolontariusze porządkują groby żołnierzy

17 września w 82 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę szkolni wolontariusze, chcąc oddać cześć pamięci żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej, uporządkowali groby żołnierzy znajdujące się na cmentarzu w Goniądzu oraz zapalili symboliczne światełka pamięci.  

[foto]

 

8. 09. 2021 r.

Obchody 77 rocznicy bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami

W środę 8.09. uczniowie naszej Szkoły wraz z Panem Mirosławem Sobczykiem, Dyrektorem ZSP uczestniczyli w obchodach 77  rocznicy bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. 

[foto]

 

4. 09. 2021 r.

Narodowe Czytanie 2021

W tym roku mieliśmy okazję wziąć udział w akcji Narodowego Czytania, pod patronatem Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmierzyliśmy się z "Moralnością pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Utwór czytali: Pan Mirosław Sobczyk, Dyrektor ZSP wraz z nauczycielami i uczniami SP.

[foto]

 

PODZIĘKOWANIE

Panu Wojciechowi Niemotce –sołtysowi oraz mieszkańcom  wsi Doły  
za przekazanie na rzecz Przedszkola Samorządowego w Goniądzu środków finansowych.
Uzyskane środki zostały przeznaczone na doposażenie placu zabaw.

[foto]

 

NASZA SZKOŁA PODSTAWOWA REALIZUJE PROJEKT

"NOWOCZESNA SZKOŁA - PRZYSZŁOŚCIĄ UCZNIÓW ZSP W GONIĄDZU”

projekt współfinansowany przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Opis projektu NOWOCZESNA SZKOŁA
Informacja REKRUTACJA

Dokumenty do pobrania
Regulamin Udziału w Projekcie
Formularz Rekrutacyjny Ucznia Załącznik 1
Oświadczenie Rodzica załącznik 3
Oświadczenie Uczestnika Projektu załącznik 4
Formularz Rekrutacyjny Nauczyciela Załącznik 5
Oświadczenie Nauczyciela załącznik 7

 

PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY SZCZEPIEŃ UCZNIÓW

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Organizacja szczepień (Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego, Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19)

 

1. 09. 2021 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dnia 1 września 2021 roku o godz. 9.00 w ZS-P w Goniądzu odbyło się w niezwykłych warunkach - z zachowaniem reżimu sanitarnego i w szczególnej atmosferze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Po mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki w Goniądzu, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie w związku z przypadającą rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II Wojny Światowej. Pan dyrektor Mirosław Sobczyk ciepło i serdecznie powitał uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wszystkim powodzenia i wytrwałości, oraz przedstawił zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
Kolejnym punktem było wystąpienie Burmistrza Grzegorza Dudkiewicza, który również życzył uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Na osłodę pierwszych dni w szkole przekazał słodkości uczniom najmłodszych klas.
Po uroczystości wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.[foto]

Pierwszy września to nie tylko rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W świadomości wszystkich Polaków jest również datą wybuchu II wojny światowej. Dzisiaj mija 82. rocznica tego wydarzenia. Uczniowie naszej Szkoły wraz z Dyrekcją, Nauczycielami oraz Burmistrzem Goniądza Panem Grzegorzem Andrzejem Dudkiewicz upamiętnili ją poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem upamiętniającym ofiary czerwca 1941r. [foto]