Projekty/aktualności ZDALNE NAUCZANIE W PRZEDSZKOLU

PRZEDSZKOLE

        Przedszkole Samorządowe w Goniądzu mieści się w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Różanej 2. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 3 sale dziennego pobytu dzieci, świetlica komputerowo- telewizyjna i świetlica do zajęć ruchowych, szatnie, pomieszczenie administracyjne oraz plac zabaw. Sale są kolorowe i dobrze oświetlone, dzięki usytuowaniu części budynku od strony południowej. Wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, atrakcyjne zabawki i kąciki zainteresowań. Każda grupa jest współgospodarzem swojej sali zajęć.

Przedszkole jest czynne od godz. 700-1600

PLAKAT

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (docx)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (pdf)

 

WYDARZENIA   


Rok Szkolny 2022/2023

Rok Szkolny 2021/2022

Rok Szkolny 2020/2021

Rok Szkolny 2019/2020


Rok Szkolny 2018/2019

Rok Szkolny 2017/2018

Rok Szkolny 2016/2017

Rok Szkolny 2015/2016

Rok Szkolny 2014/2015

Rok Szkolny 2013/2014

Rok Szkolny 2012/2013

Rok Szkolny 2011/2012

Rok Szkolny 2010/2011