RADA RODZICÓW

                       

 

Zarząd Rady Rodziców:

     Rafał Maciuch - przewodniczący
     Sylwia Butwiłowska - zastępca przewodniczącego
     Elżbieta Pełszyńska - skarbnik
     Dorota Gładkowska - sekretarz

          

Komisja Rewizyjna:

     Bożena Mogilenicka  
     Katarzyna Drozdowska  
     Anna Makuła  

 

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu serdecznie prosi o dokonanie wpłaty składki na nasze konto.

Wysokość składki wynosi:

Jeśli ktoś nie jest w stanie tyle wpłacić, może wpłacić kwotę dowolną. Wpłaty są dobrowolne.

Wpłat można dokonać u wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców przy ZS-P w Goniądzu: 4080 8500 0501 3000 1320 0000 10
W tytule proszę zamieścić: nazwisko dziecka i klasę.