WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU W GONIĄDZU” nr RPPD.09.01.00-20-0128/17

współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
 
WYKAZ DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu”
  WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu”