KADRA ZS-P w Goniądzu

 

     
 

Kadra pedagogiczna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu

(przedmioty; nauczyciele przedmiotu, zajęć)

 

Dyrektor – mgr Mirosław Zbigniew Sobczyk

Wicedyrektor – mgr Barbara Dzierżanowska

Kierownik przedszkola – Dorota Supruniuk

 

edukacja przedszkolna

- mgr Bożena Kuczyńska (oddział przedszkolny w szkole)

- mgr Urszula Mocarska  (oddział przedszkolny w szkole)

- Dorota Supruniuk (przedszkole)

- mgr Agnieszka Bagińska (przedszkole)

- mgr Katarzyna Radomska (przedszkole)

- mgr Barbara Rosińska (przedszkole)

- mgr Agata Szypulska (przedszkole)

- mgr Teresa Zawadzka (przedszkole)

 

edukacja wczesnoszkolna

- mgr Wiesława Bielawska

- mgr Barbara Dzierżanowska

- mgr Anna Omelańczuk

- mgr Ewa Szymczyk

- mgr Anna Zawadzka

- mgr Iwona Zyskowska

 

język polski

- mgr Małgorzata Kolenda

- mgr Beata Olszyńska

- mgr Krystyna Pawełkowska

 

 

język angielski

- mgr Magdalena Grycio

- mgr Sylwia Kozak

- mgr Katarzyna Radomska (przedszkole)

 

język rosyjski

- mgr Magdalena Ostojska

 

 

matematyka

- mgr Renata Jasińska

- mgr Grzegorz Omelańczuk

 

historia, wiedza o społeczeństwie

- mgr Katarzyna Sobczyk

- mgr Mirosław Sobczyk

 

 fizyka

- mgr Jarosław Szczęsny

 

informatyka

- mgr Jarosław Szczęsny

 

geografia

- mgr Dariusz Hryń

 

przyroda, biologia

- mgr Barbara Hryniewicka

 

chemia

- mgr Irmina Sosnowska

 

plastyka, muzyka

- mgr Katarzyna Bielawska

 

technika

 

- mgr Stanisław Gorzoch

- mgr Jarosław Szczęsny

 

wychowanie do życia w rodzinie

 

- mgr Katarzyna Bielawska

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

- mgr Bożena Kuczyńska

 

doradztwo zawodowe

 

- mgr Bożena Kuczyńska

 

wychowanie fizyczne

- mgr Stanisław Gorzoch

- mgr Jarosław Kłubowicz

- mgr Sławomir Rembeliński

- mgr Cezary Zyskowski

 

religia

- mgr Małgorzata Biedrzycka - Przekop

- ks. mgr Damian Silwonik

 

nauczyciel pedagog

- mgr Anna Świderek

 

nauczyciel logopeda

- mgr Filomena Dudkiewicz

 

nauczyciel bibliotekarz

- Małgorzata Magnuszewska

 

 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

- mgr Barbara Hryniewicka

 

nauczyciel wspomagający

- Krystyna Pawełkowska

- mgr Anna Zawadzka

 

nauczyciel świetlicy

- mgr Magdalena Ostojska

- mgr Katarzyna Kochanowska

- mgr Izabela Siarkiewicz

- mgr Andrzej Budny

- Antoni Bykowski