EGZAMINY 2023

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasista w 2023 pisze sprawdzian z trzech przedmiotów obowiązkowych:

Terminy główne:

 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie: