RADA RODZICÓW

                       

  Zestawienie finansowe za rok szkolny 2015/2016  

W dniu 07 października 2014 roku wyłoniona została Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu

Zarząd Rady Rodziców:

     Beata Konopka - przewodniczący
     Marta Ramotowska - zastępca przewodniczącego
     Anna Zyskowska - skarbnik
     Ewa Pikulska - sekretarz

          

Komisja Rewizyjna:

     Sylwia Butwilowska  
     Katarzyna Błaszczyk  
     Renata Fiedorowicz  

 

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu serdecznie prosi o dokonanie wpłaty składki na nasze konto.

Wysokość składki wynosi:

Wpłat można dokonać u wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców przy ZS-P w Goniądzu: 4080 8500 0501 3000 1320 0000 10
W tytule proszę zamieścić: nazwisko dziecka i klasę.