RADA RODZICÓW

                       

W dniu 03 października 2018 roku wyłoniona została Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu

Zarząd Rady Rodziców:

     Beata Konopka - przewodniczący
     Katarzyna Błaszczyk - zastępca przewodniczącego
     Aneta Kulikowska - skarbnik
     Marta Hryniewicka - sekretarz

          

Komisja Rewizyjna:

     Bożena Mogilenicka  
     Katarzyna Drozdowska  
     Anna Makuła  

 

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu serdecznie prosi o dokonanie wpłaty składki na nasze konto.

Wysokość składki wynosi:

Wpłat można dokonać u wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców przy ZS-P w Goniądzu: 4080 8500 0501 3000 1320 0000 10
W tytule proszę zamieścić: nazwisko dziecka i klasę.