PRZETARGI

 

Przetarg
na sprzedaż z dostawą koksu opałowego
na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu
w sezonie grzewczym 2017/2018Goniądz, dn. 19.09.2017 r.

 

Informacja  z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2004 Nr 19 poz. 177  z późn. zm.) w celu wyłonienia dostawcy koksu opałowego  w sezonie grzewczym 2017/2018 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w dniu 19.09.2016 r. o godz. 13:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w celu wyłonienia dostawcy koksu opałowego  w sezonie grzewczym 2017/2018 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Goniądzu.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz.

Do upływu terminu składania ofert (19.09.2016 r. godz. 13:00) złożono następujące oferty:

 

1. WĘGLOPASZ Sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

Cena oferty brutto;  229149,00     zł ;     wartość opałowa  powyżej 30,00 MJ/kg  

Termin dostawy – do 5 dni   

Termin płatności : 30 dni

 

2. Bio Energia Silesia  Sp. z o.o. 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

Cena oferty brutto;  263466,00     zł ;      wartość opałowa  29,9 MJ/kg   

Termin dostawy – 5 dni

Termin płatności : 30 dni

                                                                                                                             

Dyrektor Z S - P w Goniądzu

                                                                                                                                    Mirosław Sobczyk