Wyniki rekrutacji     Zapytanie ofertowe

 

Z przyjemnością informujemy iż rozpoczynamy realizować projekt „Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu” o nr. RPPD.09.01.00-20-0128/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu podnieść jakość oferty edukacyjnej w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu skierowanej do 80 dzieci i 5 nauczycielek poprzez realizację dodatkowych zajęć i zakup materiałów. Projekt również ma na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych i właściwych umiejętności poprzez udział w zajęciach dodatkowych dla dzieci:

·         matematycznych realizowanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK

·         edukacji językowej realizowanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK

·         edukacji przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK

oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycielek poprzez udział w kursach:

·         użyteczne programy i aplikacje

·         komputer w pracy nauczyciela – kurs podstawowy

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w projekcie i zgłaszania dzieci w wieku 3-6 lat do wzięcia udziału w bezpłatnych dodatkowych zajęciach oraz nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Goniądzu

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

Regulamin uczestnictwa:

     Regulamin Dzieci 2019.docx

     Regulamin Nauczyciele 2019.docx

Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami do pobrania:

DZIECI

Formularz rekrutacyjny_ dziecka.docx

Deklaracja uczestnictwa dziecka.docx

Oświadczenie o wizerunku.docx

Oświadczenie uczestnika projektu­_DZIECI.docx

NAUCZYCIELE:

Formularz rekrutacyjny_nauczyciele.docx

Oświadczenie o wizerunku.docx

Oświadczenie uczestnika projektu_nauczyciel.docx

Deklaracja uczestnictwa.docx

Załącznik do formularza_OPIS MOŻLIWOWŚCI.docx

Załacznik do formularza_OPISOWE UZASADNIENIE.docx