PODRĘCZNIKI

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

OGŁOSZENIE
Podręczniki do klas szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie otrzymają we wrześniu, z wyjątkiem podręczników do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.
(obowiązują takie same jak w roku szkolnym 2016/2017)

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI

 

GIMNAZJUM

   
Klasa II
Klasa III