EGZAMINY 2019

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasista w 2019 zdaje egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych:

Terminy główne:

Terminy dodatkowe:

 

Egzamin gimnazjalny

Podzielony będzie na etapy:

  1. Część humanistyczna odbędzie się 10 kwietnia 2019 r.:
  1. Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.:
  1. Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.:

W tych dniach pozostali gimnazjaliści nie mają lekcji.

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego: 3 czerwca 2019 r., 4 czerwca 2019 r., 5 czerwca 2019 r.