AKTUALNOŚCI  2017/2018

Data ostatniej aktualizacji: 22 marca 2018   Organizacja roku szkolnego Harmonogram imprez w szkole

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2016!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.plStypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

 

22, 23 marca 2018 r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018

W dniach 22-23 marca 2018 r. w ZS-P w Goniądzu odbywać się będą rekolekcje. W tych dniach nauczyciele pełnią opiekę nad uczniami : -  przejście uczniów ze szkoły do  Kościoła i  Domu Kultury oraz przy powrocie dzieci z Kościoła. 
PROGRAM
22 marca 2018 r. (czwartek)
   10.30 – przyjście nauczycieli do szkoły
   10.40 – wyjście nauczycieli z uczniami do Kościoła
   11.00 – Msza Święta
   11.40 – przejście do Domu Kultury w Goniądzu
   12.10 – powrót szkoły    
23 marca 2018 r. (piątek)  
   10.30 – przyjście nauczycieli do szkoły
   10.40 – wyjście nauczycieli z uczniami do Kościoła
   12.00 – 12.10 powrót do  szkoły    

Odjazdy są po zakończeniu mszy sprzed budynku szkoły.

Oddział przedszkolny oraz klasy I są zwolnione z rekolekcji Wychowawcy zobowiązani są poinformować rodziców uczniów, że jeżeli nie mogą w tych dniach zapewnić opieki swoim dzieciom, dzieci mogą zostać pod opieką świetlicy.
Świetlica otwarta będzie w godz. 7.15 – 15.30. Rodzice powinni zgłosić swoje dzieci, które będą korzystać z zajęć świetlicowych do wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy.

 

21. 03. 2018 r.

Wiosna tuz, tuż…

W środę 21 marca, zgodnie z tradycją przedszkolaki,  przeszły ulicami miasta w barwnym korowodzie z symboliczną Marzanną. Grając na instrumentach  dzieci  żegnały zimę i witały od dawna wyczekiwaną wiosnę. Kolorowy pochód zakończył się nad rzeką. Kukła Marzanny – symbol zimy, została utopiona w Biebrzy. Uśmiechnięte i radosne dzieci wróciły do przedszkola, z nadzieją że będzie coraz cieplej.

[foto]

 

19. 03. 2018 r.

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH W RAMACH PROGRAMU „POWIEDZ NIE UŻYWKOM”

19 marca 2018r. odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników konkursów odbywających się w ramach programu „Powiedz nie używkom”. Nagrody zostały zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.

[foto]          [wyniki]

 

08. 03. 2018 r.

DZIEŃ KOBIET

8 marca miał miejsce Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji w naszej szkole od samego rana można było dostrzec szczęśliwe uczennice obdarowane przez kolegów z klasy drobnymi upominkami. Kulminacją obchodów była akademia przygotowana przez uczniów klasy VIIb SP i IIa gimnazjum. Młodzież w zabawny i lekki sposób zwróciła uwagę na rolę kobiety w historii świata. W trakcie imprezy mieliśmy okazję zobaczyć zabawne scenki, skecze oraz piosenki w wykonaniu naszych zdolnych uczniów. Przepiękną scenografię przygotowała Pani Katarzyna Bielawska, a opieką merytoryczną nad młodymi aktorami zajęli się wychowawcy klas - Małgorzata Kolenda i Jarosław Szczęsny.

[foto]

 

07. 03. 2018 r.

AKTYWNA TABLICA

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14.000 złotych ponadto organ prowadzący – Gmina Goniądz – przekazał kwotę 3.500 złotych.  Łącznie 17.500 złotych zostało przeznaczone na zakup monitora interaktywnego, zestawu tablicy interaktywnej z projektorem, a także zestawu nagłaśniającego. Urządzenia zostały zainstalowane w pracowniach szkoły i służą uczniom w procesie edukacyjnym.

[foto]

 

05. 03. 2018 r.

Wiosenne warsztaty plastyczne

W poniedziałek  nasze przedszkolaki zostały po raz kolejny zaproszone przez wychowanki Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu na warsztaty plastyczne. Z przygotowanych różnorodnych materiałów plastycznych, przy pomocy dziewcząt, dzieci wyczarowały kolorowe wiosenne kwiaty oraz efektowne papierowe krawaty. Uczestnicy warsztatów wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. Wszystkim obecnym dziewczętom i Pani Ani Romanowskiej dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

[foto]

 

08. 03. 2018 r.

"ZEMSTA"

W środę 28.02. 2018r. uczniowie klas VII i II a gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w spektaklu pt. „Zemsta” w reżyserii Henryka Talara, który miał miejsce w białostockim Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. Prosta scenografia, wybitne role męskie oddane w ręce kobiet i włączenie widzów w grę sceniczną, sprawiły, że trudna w odbiorze komedia Fredry rozbawiła wszystkich do łez, pozwalając jednocześnie w pełni zrozumieć przesłanie utworu.

[foto]

 

27. 02. 2018 r.

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

We wtorek, 27 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców z psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach, p. Sylwią Czerech. Było ono poświęcone problemom emocjonalnym dzieci i młodzieży oraz depresji, coraz częściej występującej u nastolatków. Pani Sylwia Czerech zwróciła uwagę na skalę zjawiska w Polsce i potrzebę wsparcia emocjonalnego młodych ludzi. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przybycie. Mamy nadzieję, że to spotkanie umożliwiło Państwu spojrzenie z nieco innej, niż zwykle, perspektywy na swoje relacje z dzieckiem.
                                                                                                                                                                 Oprac. A. Świderek

[foto]

 

27 lutego 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na wywiadówkę
w dniu 27. 02. 2018 r. (wtorek)

Program spotkania:

 • 18.30 - spotkanie z psychologiem dla rodziców uczniów naszej szkoły "Problemy emocjonalne wśród dzieci i młodzieży" (sala gimnastyczna)

 • 19.00 - spotkanie rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum z wychowawcami

 

21. 02. 2018 r.

Program "Powiedz nie używkom"

21 lutego odbyły się zajęcia edukacji zdrowotnej w ramach programu "Powiedz nie używkom", który jest finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu. W zajęciach brali udział uczniowie Gimnazjum w Goniądzu. Zajęcia składały się z 2 części. W pierwszej uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną, w której przedstawiono definicję używki, podano przykłady używek oraz skutki palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy. W drugiej części zajęć uczniowie przygotowali mapy myślowe, w których przedstawiali jakie są przyczyny i skutki zażywania różnorodnych używek na zdrowie i życie młodych ludzi. Ostatnim punktem zajęć było przedstawianie scenek, w których uczniowie pokazywali jak odmówić zażycia określonych używek. w ramach tego programu ogłoszono konkurs plastyczny na plakat oraz ulotkę mówiące o szkodliwym wpływie używek na organizm człowieka. Konkursy będą trwały do 9 marca 2018r. Autorem programu i organizatorem zajęć była P. Irmina Sosnowska.

[foto]

 

12. 02. 2018 r.

Cortland - nauka programowania z robotami

12 lutego  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Warsztaty  były prowadzone przez edukatorów firmy Cortland. Na początku  dzieci zapoznały się z zasadami programowania robotów za pomocą iPada z  wykorzystaniem łączenia bloczków i tworzenia sekwencji kodu. Po zajęciach teoretycznych  wykorzystały wiedzę w praktyce. Pracując w grupach samodzielnie musiały  ułożyć program , który pozwolił robotowi  poruszać się po wyznaczonej trasie, oraz zaprogramować go tak aby  mógł  przejść przez ulicę zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Po zakończeniu każdej trasy robot musiał wykonać  radosny okrzyk.  Wszyscy uczniowie byli bardzo  zadowoleni z zajęć, poprzez zabawę nauczyli się podstaw programowania. A.R.

[foto]

 

08. 02. 2018 r.

Dzień łosia

8 lutego odbył się w szkole "Dzień łosia". Wolontariusze Junior Ranger przygotowali i przeprowadzili zajęcia na temat życia i zwyczajów króla bagien. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I - III obejrzały prezentację poświęconą łosiowi oraz wzięły udział w zabawach edukacyjnych. Przygotowywały łosiową pocztówkę, robiły ślady zwierząt na piasku, odgadywały zagadki przyrodnicze oraz tańczyły łosiowy taniec.
Organizatorem zajęć była P. Irmina Sosnowska.  

[foto]

 

22. 01.-02. 02 2018 r.

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu kształcą się za granicą

     W dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze w ramach projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Cele, które przyświecały udziałowi w mobilności:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych,
 • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji szkoły,
 • zapoznanie się nauczycieli z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożenie rozwiązań do praktyki szkolnej,
 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela.

     Nauczyciele zrealizowali ustalony przed wyjazdem program - tzw. job shadowing - każdego dnia asystowali w pracy swoich kolegów – nauczycieli w bliźniaczych szkołach w Pradze i obserwowali pracę szkół w Pradze, dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów ogólnych: przedmioty ścisłe, nauki humanistyczne oraz pozostałych zajęciach dodatkowych. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania TIK w szkole. Wizyta w Pradze miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach Unii Europejskiej. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły. Wszyscy nauczycieli wymienili się wizytówkami, aby móc podtrzymywać podjęte w Pradze kontakty z nauczycielami.  
     Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkół, systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia dodatkowe, poznali wyposażenie szkół oraz czeskie potrawy. Dzięki zajęciom kulturalnym w Pradze (gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki Pragi) poznali atrakcje turystyczne miasta i regionu.

[foto]

 

      6 lutego 2018 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie tego dnia obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: Dzień Bezpiecznego Internetu: Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Pamiętajmy, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

      Dzień Bezpiecznego Internetu od 2004 roku służy propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania internetu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka.

Opracowała A. Świderek

 

22. 01. 2018 r.

Ferie zimowe za nami!

Tegoroczne ferie w  przedszkolu upłynęły po hasłem „Ferie na wesoło”. Każdy dzień wypełniony był zdobywaniem nowych doświadczeń oraz dobrą zabawą.  Wiele radości wniosły warsztaty kulinarne podczas których dzieci robiły owocowe szaszłyki oraz piekły gofry. Oprócz tego były oczywiście zabawy muzyczno-ruchowe,  śpiew oraz chwile relaksu i odpoczynku przy słuchaniu bajek.  Wspólnie  z Junior Rangers dzieci rozpoznawały i wyszukiwały tropy zwierząt leśnych. Korzystając z uroków zimy dzieci oddawały się zimowemu szaleństwu w przedszkolnym ogrodzie. Tak wesołe ferie na pewno długo pozostaną w pamięci dzieci. 

[foto]

 

22. 01. 2018 r.

Góra Grosza w ZSP w Goniądzu

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Goniądzu wzięli udział w osiemnastej edycji ogólnopolskiej akcji „ Góra Grosza”. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie.
Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.      
W naszej szkole, jak co roku, akcję Góra Grosza przeprowadzili  nauczyciele świetlicy szkolnej. Zebrano 333,64 zł.

Klasa

Zebrana kwota

Miejsce

0

37.43 zł

 

I a

122,08 zł

I

I b

65,36 zł

II

II

6,70 zł

 

III a

23,53 zł

 

III b

51,41 zł

III

III c

27,13 zł

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w akcji.

[foto]

 

22. 01. 2018 r.

Łosiowy dzień w przedszkolu

22 stycznia grupa wolontariuszy Junior Ranger przeprowadziła zajęcia edukacyjne pod tytułem "Łosiowy dzień". W pierwszej części zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną. W czasie, której dowiedziały się, jak wygląda dorosły łoś, a jak młody łoszak, co je to zwierzę i jakie ślady pozostawia. Obejrzały również film o tym, iż spotkanie z łosiem może zakończyć się nieszczęściem, dlatego należy uważać w czasie jazdy samochodem po drogach przecinających tereny występowania tego zwierzęcia. Następnie wzięły udział w zabawach edukacyjnych. Między innymi rozpoznawały ślady pozostawiane przez łosia i inne zwierzęta występujące na terenie Parku. Miały możliwość robienia odcisków kończyn tych zwierząt w śniegu.
Opiekunem wolontariuszy była P. Irmina Sosnowska

[foto]


17. 01. 2018 r.

Babciu, Dziadku  kochamy Was!

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Szczególnie ciepło i uroczyście Dzień Babci i Dziadka uczciły dzieci z naszego przedszkola. To dla nich 19 stycznia w sali Domu Kultury w Goniądzu zaprezentowały bogaty program artystyczny. Przedstawione przez dzieci  wiersze, piosenki i tańce wzbudziły podziw, radość i łzy wzruszenia wśród licznie przybyłych gości. Dzieci swoimi występami wyraziły wielką miłość i szacunek do Dziadków. Występy wnucząt zostały nagrodzone gromkimi brawami.  Na koniec uroczystości dzieci wręczyły Dziadkom serduszka i laurki oraz zaprosiły na słodki poczęstu­nek. Dziadkowie byli  bardzo wzruszeni, zadowoleni i dumni ze swoich wnuków. Na zakończenie   policjanci, zapoznali gości z   metodami działania oszustów  na tzw. „wnuczka” oraz sposobami ich unikania.

[foto]

 

17. 01. 2018 r.

Przedszkolny karnawał

17 stycznia w naszym przedszkolu  odbył się bal karnawałowy. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny,  piratów, policjantów, Spider-Mana, Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, wszystkie przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce. Wszyscy bawili się fantastycznie.  Z niecierpliwością odliczamy dni do następnego balu.

[foto]

 

15. 01. 2018 r.

Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu

Trwają zaawansowane prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Docieplane są  ściany zewnętrznych kondygnacji nadziemnych szkoły wraz z dociepleniem  ścian piwnic i fundamentów.  Zakończony został etap docieplenia stropodachów budynku szkoły i tzw. „małej” sali gimnastycznej. Kończy się etap wymiany stolarki okiennej – wymienione zostały  wszystkie drewniane okna na korytarzach oraz  w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły. Do wymiany pozostały jedynie okna w podpiwniczeniu budynku. Zmianie ulega również system ogrzewania szkoły – zawansowane są prace dotyczące wymiany wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania w budynku poprzez  całkowitą wymianę instalacji ciepłowniczej oraz rozpoczęły się prace przygotowawcze do wymiany obecnej kotłowni opalanej koksem na nową kotłownię na pellety.

[foto]

 

13. 01. 2018 r.

Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZS-P w Goniądzu

W dniu 13.01.2018r. w Goniądzu odbył się Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – rocznik 2008 i młodsze o Puchar Dyrektora ZS-P w Goniądzu. W Turnieju udział brały drużyny: EKOSPORT Białystok I, EKOSPORT Białystok II, WŁÓKNIARZ Białystok I, WŁÓKNIARZ Białystok II, MOSiR Bielsk Podlaski i SP Goniądz. Drużyna z ZS-P z Goniądza wystąpiła w składzie: Laskowska Izabela, Olszyńska Wiktoria, Nowicka Weronika, Dembowska Natalia, Kulikowska Oliwia, Rafałko Natalia, Pikulska Natalia, Kulikowska Anna, Potocka Amelia, Sawicka Wiktoria, Ciochanowska Zuzanna, Sygit Oliwia.
Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
   SP Goniądz – Ekosport Białystok I    -  4 : 0
   SP Goniądz – Ekosport Białystok II     -1 : 0
   SP Goniądz – Włókniarz Białystok I   - 7 : 2
   SP Goniądz – Włókniarz Białystok II  - 4 : 0
   SP Goniądz – MOSiR Bielsk Podlaski -  4 : 2
W meczach w systemie „każdy z każdym” drużyna z Goniądza wywalczyła pierwsze miejsce uzyskując 15 punktów. Najlepszą zawodniczką turnieju została Nowicka Weronika. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Gratulujemy młodym zawodniczkom  wyników, zaangażowania oraz dużej woli walki i zwycięstwa.

[foto]

 

13. 01. 2018 r.

Zwycięstwo dziewcząt SP Goniądz

13 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu rozegrano kolejny turniej piłki nożnej dziewcząt – „Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZS-P w Goniądzu – rocznik 2008 i młodsze”. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa w Goniądzu, a fundatorem nagród Dyrektor ZS-P p. Mirosław Sobczyk.            
W turnieju wystartowało 6 drużyn z Podlasia: MOSiR Bielsk Podl., Włókniarz Białystok, Włókniarz Białystok II, SP Goniądz, APD EKOSPORT Białystok i APD EKOSPORT Białystok II.

[foto]          [wyniki]

 

12. 01. 2018 r.

Przygotowania do wyjazdu

Styczeń obfituje w szereg działań przygotowujących uczestników projektu do wyjazdu na job-shadowing w Pradze. Nauczyciele uczęszczają na intensywny kurs językowy, wzięli udział w zajęciach o kulturze oraz w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorami projektu. Zajęcia prowadzi Pan Marcin Lenkiewicz. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć. Przygotowania do wyjazdu jeszcze trwają, a już w najbliższy poniedziałek (22 stycznia 2018r.) przed nauczycielami podróż i zajęcia w Pradze. Autokar, który zawiezie uczestników na lotnisko w Warszawie, będzie podstawiony pod siedzibę szkoły o godzinie 13:30. Prosimy o punktualność. Już wkrótce na stronie zamieszczona zostanie relacja z wyjazdu.

[foto]

 

22. 12. 2017 r.

„Gdy się Chrystus rodzi…”

Dnia 22 grudnia 2017 roku w naszej szkole zostały wystawione jasełka. Część artystyczną przygotowali uczniowie kl. IVa, kl. IVb oraz kl. IIIa gimnazjum wraz z wychowawczyniami: p. Katarzyną Bielawską,  p. Renatą Jasińską i p. Anetą Halicką. Wspaniała gra aktorska uczniów naszej szkoły dostarczyła nam wiele radości budząc niezapomniane przeżycia. Po części artystycznej Pan dyrektor Mirosław Sobczyk podziękował młodym artystom i ich opiekunkom za przygotowanie interesującego przedstawienia oraz złożył świąteczne życzenia. Ciepłe słowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia skierował do wszystkich także ksiądz Michał Skowroński. Uroczystość zakończyła się symbolicznym przełamaniem opłatka.

[foto]

 

22. 12. 2017 r.

Spotkanie opłatkowe klasy 5a oraz 5b

W piątek 22. 12. 2017 r. w pracowni języka angielskiego odbyło się spotkanie opłatkowe klasy 5a oraz 5b. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie, od przełamania się opłatkiem i składania życzeń. Po spróbowaniu świątecznych potraw uczniowie oraz wychowawcy otrzymali prezenty od Świętego Mikołaja. Następnie obie klasy rozpoczęły wspólne śpiewanie kolęd. Podczas spotkania panowała rodzinna atmosfera. Wychowawczynie obu klas piątych składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i pomoc podczas uroczystości.

[foto]

 

22. 12. 2017 r.

Niewątpliwy sukces na koniec 2017 roku.

Reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu w składzie: Damian Bielski, Maciek Brysiewicz, Łukasz Hryniewicki, Jan Lewandowski, Paweł Przekop, Norbert Kolenda, Marek Waszkuć, Mateusz Krymski, Damian Romanowski uczestniczyła w Wojewódzkim Finale Igrzysk Dzieci w unihokeju w kategorii chłopców w Suwałkach zdobywając Puchar i zajmując zaszczytne drugie miejsce.       
Droga do rozgrywek finałowych była długa i wyboista a rozpoczęła się od Turnieju Powiatowego, w którym to nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce. Potem były rozgrywki w Półfinale Grupy Północnej, gdzie potwierdzając świetne przygotowanie zajęliśmy ponownie pierwsze miejsce. Następnie w Finale Grupy Północnej w Michałowie wywalczyliśmy drugie miejsce i awans do dalszych rozgrywek. Kolejny etap to Półfinał Wojewódzki w Grajewie i tu ponownie drużyna pokazała umiejętności techniczne i taktyczne oraz ducha walki plasując się na  pierwszym miejscu, wyprzedzając reprezentacje z Białegostoku, Suwałk i Grajewa aby ostatecznie zakończyć rywalizację po rozgrywkach w ścisłym finale jako drugi zespół w Województwie Podlaskim.
Serdeczne gratulacje wszystkim zawodnikom, a całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, oraz wielu sukcesów na polu zawodowym i osobistym w zdrowiu, szczęściu i radości na Nowy Rok 2018 ze sportowym pozdrowieniem... przesyłam... S.R.   

[foto]

 

18. 12. 2017 r.

W oczekiwaniu na święta

W grudniu wszystkie dzieci niecierpliwie czekaja na pierwszą gwiazdkę, świętego mikołaja i choinkę. Przygotowują się do obchodów najpiękniejszych Świąt w roku. Czas oczekiwania umiliły przedszkolakom z gr. II i IV wychowanki MCEiRS w Goniądzu, zapraszając do wspólnego wykonania ozdób świątecznych, stroików, aniołków i choinek. Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczno –techniczne okazały się milo i efektywnie spędzonymi chwilami w sympatycznym towarzystwie. Udowodniły, że kultywowanie tradycji nie jest nudne.

[foto]

 

15. 12. 2017 r.

Jasełka przedszkolaków

W piątkowe popołudnie 15 grudnia br. w sali Miejskiego Domu Kultury w Goniądzu odbyły się Jasełka przygotowane przez przedszkolaków. Dzieci w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawiły historię narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród śpiewu aniołów do żłóbka  przybyli pastuszkowie, zwierzątka, Trzej Królowie oraz dzieci, które przyniosły Dzieciątku dary. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem i przejęciem odgrywały swoje role, które będą jeszcze długo pamiętać.  Spotkanie przepełnione było radością dzieci oraz wzruszeniem rodziców, dumnych ze swych pociech.  

[foto]

 

14 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na wywiadówkę
w dniu 14. 12. 2017 r. (czwartek)

Program spotkania:

 • 18.00 - spotkanie rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum z wychowawcami

 

13. 12. 2017 r.

Wizyta partnera zagranicznego z Pragi w siedzibie szkoły

W dniu 13.12.2017 r. do szkoły przyjechali przedstawiciele partnera projektu z Pragi: Kateřina Grecová – koordynator projektu, tutor grupy oraz Martin Synkule – dyrektor zarządzający. Celem wizyty było spotkanie z uczestnikami wyjazdu, zapoznanie ich z programem wyjazdu i szkołami uczestniczącymi w projekcie oraz przeprowadzenie szkolenia kulturowego. W trakcie spotkania podpisano umowę o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji mobilności drugiej grupy oraz omówiono możliwości współpracy przy przyszłych przedsięwzięciach. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć oraz prezentacją o Pradze.  

[foto]

 

12. 12. 2017 r.

Wyjazd integracyjny klas szóstych do Białegostoku

W dniu 12.12 2017 r.  uczniowie klas szóstych uczestniczyli w  wyjeździe integracyjnym do Białegostoku. Najpierw  odwiedzili Strefę Wysokich Lotów gdzie czekało na nich wiele  atrakcji: arena  do zbijaka, wielkie  baseny  z  gąbkami, poduchy powietrzne, ściany  wspinaczkowe, koszykówka  na  trampolinach. Później w kinie Helios obejrzeli film "Coco"-  przejmującą opowieść o przyjaźni, prawdomówności i rodzinie Po  tych  emocjonujących  przeżyciach  gościli w KFC.  
Uczniowie spędzili ten dzień w  sposób  aktywny i  atrakcyjny.    

[foto]

 

12. 12. 2017 r.

Ozdabiamy świąteczne pierniki

Grudzień to czas przygotowań do nadchodzących świąt. W grupie czterolatków  przygotowania rozpoczęły się od ozdabiania upieczonych przez wychowanki MOS-u w Goniądzu pierniczków. Każde dziecko mogło wybrać sobie dowolny produkt do dekoracji, a to barwne posypki, czy kolorowy słodki lukier. Praca dzieci była trudna, ale przyniosła oczekiwane efekty. Pierniczki nie tylko wspaniale wyglądały ale i doskonale smakowały.  

[foto]

 

07. 12. 2017 r.

Wycieczka do Fabryki misia w Białymstoku

W czwartek 07.12.2017 r. uczniowie klas III A i III C byli na wycieczce w Białymstoku w Fabryce Misia. Jest to centrum zabaw dla dzieci z licznymi atrakcjami i zabawkami - zjeżdżalnie, interaktywna podłoga, wewnętrzne sale zabaw, baseny z piłeczkami, mobilne sale zabaw, mega klocki, wizualizacje 3 D, dmuchane trampoliny oraz inne ciekawe urządzenia rozrywkowe. Dzieci aktywnie i bezpiecznie spędziły swój czas na rozbudowanym placu zabaw, który przyniósł im wiele radości. Zmęczone i zadowolone dzieci wróciły do domu.
          Agnieszka Bagińska
          Wiesława Bielawska

[foto]

 

06. 12. 2017 r.

Mikołajki  w bibliotece

W dniu 6 grudnia w bibliotece  szkolnej urzędowały "Mikołajki",  które pomagały dzieciom w wypożyczeniach i wszystkich odwiedzających bibliotekę   obdarowywały serdecznymi  uśmiechami i upominkami. Nagrodziły też  uczniów, którzy wzięli udział w  "mikołajkowym konkursie".  Chętni uczniowie klas 0-III uczestniczyli  w "spotkaniu z Mikołajkiem", na którym poznali przygody niesfornego Mikołajka, tytułowego bohatera książki Rene Goscinnego

[foto]

 

30. 11. 2017 r.

Andrzejki 2017

W czwartek 30.11.2017 r. w naszej szkole odbyły się dwie dyskoteki andrzejkowe. Na pierwszej bawiły się maluchy z klas 0 - III, następnie uczniowie klas IV - VI. Przygotowaniem zabawy dla najmłodszych uczniów naszej szkoły zajęły się uczennice klasy II a gimnazjum, które w ramach projektu edukacyjnego, realizowanego pod okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego SP, przybliżyły dzieciom zwyczaje związane z obchodzeniem tego dnia. Natomiast przygotowaniem wróżb dla starszych uczniów zajęła się klasa Vb. Wszyscy z zainteresowaniem odwiedzali stoliki, przy których mieli okazję poznać, co ich czeka w przyszłości.

[foto]

 

27. 11. 2017 r.

Świat klocków Lego

27 listopada przedszkolaki udały się na wycieczkę do Białegostoku na Największą Wystawę Budowli z Klocków Lego. Na wystawie dzieci mogły zobaczyć ogromny Lunapark z poruszającymi się karuzelami, świat Star Wars, największy na świecie statek „Titanic”, okręt  piracki, zamek smoków, londyńskie kamienice, lotnisko oraz wiele innych ciekawych ekspozycji. Po zwiedzaniu dzieci udały  się do Fun Park – strefy zabawy klockami Lego, gdzie czekało na nich wiele atrakcji.

[foto]

 

24. 11. 2017 r.

Mój przyjaciel Miś

W piątek 24 listopada przedszkolaki uczestniczyły w obchodach  Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym, puchatym i mięciutkim przyjacielem – Misiem. Dzieci poznały historię święta, opowiadały o swoich maskotkach, układały misiowe puzzle oraz tańczyły z misiem w rytm dyskotekowych piosenek. Ten dzień wywołał u dzieci wiele radości i uśmiechu. 

[foto]

 

22. 11. 2017 r.

Zajęcia ramach projektu

Dzieci uczestniczące w projekcie "Mali uczniowie - duże potrzeby" nadal  mają okazję rozwijać swoje umiejętności poprzez zabawę w ramach specjalistycznych  zajęć dodatkowych. 

[foto]

 

21, 22. 11. 2017 r.

Jesienny biebrzański teatrzyk

21 i 22 listopada uczennice: Natalia Kotyńska, Dominika Przekop, Natalia Przekop, Justyna Roszczewska, Klaudia Modzelewska i Klaudia Zawadzka należące do Junior Ranger przedstawiały dla dzieci z przedszkola oraz oddziału przedszkolnego i klas I - III SP spektakl pod tytułem "Jak to jesienią bywa". Dzieci obejrzały przedstawienie o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy oraz scenkę o jesiennych warzywach. Miały możliwość stworzenia warzywnego straganu oraz wzięcia udziału w zabawach ruchowych.
Pomysłodawczynią i organizatorką biebrzańskiego teatrzyku była P. I. Sosnowska.

[foto]

 

21. 11. 2017 r.

Jaga w naszej szkole

21. 11. 2017 r., odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele „Jagi” w osobach p. Łukasza Burligi oraz p. Emila Kamińskiego. Panowie Łukasz i Emil przy pomocy nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły, przeprowadzili przykładową lekcję wychowania fizycznego z elementami treningi piłkarskiego, demonstrując wiele ciekawych, interesujących ćwiczeń doskonalących technikę piłkarską. W zajęciach na sali gimnastycznej ćwiczył sportowe klasy IV b i V b a obserwatorami wydarzenia była prawie cała społeczność uczniowska naszej szkoły. Po sportowych zmaganiach p. Łukasz Burliga, obrońca Jagiellonii Białystok rozdawał autografy i pamiątkowe zdjęcia.  
C. Zyskowski  

[foto]

 

20. 11. 2017 r.

Sąd nad Zenkiem Wójcikiem-nietypowa lekcja języka polskiego

Dnia 16.11.17 r. w  klasie VI b  na  lekcji  języka  polskiego  odbyła  się  rozprawa  sądowa Zenka  Wójcika, głównego  bohatera lektury "Ten  obcy" I. Jurgielewiczowej. Chłopiec  oskarżony  był  o kradzież  jabłek, pieniędzy i demoralizację  młodszych  kolegów. Uczniowie  wcielili  się  w  role postaci  z  powieści. Na  sali  sądowej  znaleźli  się adwokaci i  prokuratorzy  oraz  ława  przysięgłych. Zgromadzony  materiał  dowodowy  wskazywał  na winę  oskarżonego. Argumenty  Zenka  nie  przekonały  sądu  i   wydał  on  wyrok  skazujący. Dzięki  takiej  formule lekcji  uczniowie  brali  aktywny  udział  w  analizie  drogi  życiowej  bohatera, próbowali  zrozumieć jego  postępowanie oraz zadecydowali  o  dalszym losie postaci.   

[foto]

 

18. 11. 2017 r.

Bal Andrzejkowy

18 listopada w Remizie OSP w Goniądzu odbył się Andrzejkowy Bal Charytatywny zorganizowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Impreza odbyła się w skromnym, lecz znakomitym gronie. Wzięło w niej udział 30 osób. Wśród nich: Burmistrz Mariusz Ramotowski z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Mirosław Sobczyk z małżonką oraz nauczyciele, rodzice dzieci z naszej szkoły oraz sympatycy szkoły. Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania uczestnikom balu. Dzięki Waszemu wsparciu na potrzeby uczniów z naszej Szkoły udało się zebrać kwotę w wysokości 720 zł.
Szczególne podziękowania należą się Panu Jarosławowi Kłubowiczowi za wspaniałą oprawę muzyczną, Pani Katarzynie Bielawskiej za przepiękne kwiaty oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację balu.
Rada Rodziców   

[foto]

 

15. 11. 2017 r.

Konkurs Pieśni Patriotycznej w Jaświłach

W dniu 15 listopada 2017r. pięcioro uczniów klasy II i III szkoły podstawowej wzięło udział w międzyszkolnym konkursie Pieśni Patriotycznej w Jaświłach. Nasi uczniowie w swoich kategoriach wiekowych otrzymali następujące miejsca:  
Kategoria klas drugich:
   I miejsce – Angelika Osipiuk
   III miejsce – Mateusz Sobczyk  
Kategoria klas trzecich:
   I miejsce – Julia Drozdowska
   II miejsce – Hanna Makuła
   III miejsce – Wiktoria Wilczewska    
Gratulujemy sukcesów! 

[foto]

 

14. 11. 2017 r.

Pasowanie na  czytelnika 

W dniu 14 listopada  w bibliotece szkolnej uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na czytelników.  Ich starsi koledzy z  klasy II a gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego przygotowali ciekawe wierszyki o książkach i bibliotece oraz zagadki  dotyczące różnych bajek. Zapoznali też z zasadami wypożyczania książek. Dzieci z klas pierwszych złożyły przyrzeczenie, że będą dobrymi czytelnikami i przyjaciółmi książek. Na pamiątkę otrzymały zakładki wykonane przez uczniów gimnazjum.                                 

[foto]

 

10. 11. 2017 r.

Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości

Dnia10 listopada  odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji święta 11 Listopada zwanego Świętem Niepodległości. W  tym roku przypada 99 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności po 123 latach zaborów.  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz odśpiewaniem Roty . Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas piątych pod kierunkiem wychowawczyń.  Scenariusz montażu słowno - muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.                   
Uwagę przyciągała piękna dekoracja przygotowana przez  panią K. Bielawską.

[foto]

 

10. 11. 2017 r.

Kasztanowe ludziki

Samodzielne  zrobienie  kasztanowych ludzików to sama przyjemność.  Przekonały się o tym czterolatki, które w piątkowy poranek wspólnie z wychowankami  MOS-u w Goniądzu bawiły się kasztanami, w ramach drugiego już spotkania plastycznego. Kasztanowe zwierzątka i stworki, to tylko niektóre prace, które zostały wykonane wspólnie z dziewczętami.
Dziękujemy serdecznie  Pani Monice Twarkowskiej  i wychowankom MOS w Goniądz.  

[foto]

 

10. 11. 2017 r.

Wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego

10 listopada grupa uczniów szkoły w Goniądzu uczestniczyła w wycieczce do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mieliśmy możliwość odbycia spaceru ścieżkami edukacyjnymi znajdującymi się obok siedziby Parku. Przewodnicy ciekawie opowiadali o biebrzańskiej przyrodzie oraz o historii tych terenów.
Organizatorem wycieczki była Irmina Sosnowska

[foto]

 

08. 11. 2017 r.

Ślubowanie pierwszoklasistówBardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka przekraczającego próg szkoły, jak i jego rodziców, jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. Dnia 8 listopada 2017 r. 29 uczniów z kl. IA i IB zaprezentowało społeczności szkolnej, rodzicom i nauczycielom program artystyczny i złożyło uroczyste ślubowanie. Dzieci ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pan dyrektor symbolicznym dotknięciem wielkiego ołówka włączył każdego pierwszaka w poczet uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy. Uczniowie z klas trzecich wręczyli pierwszakom upominki oraz dodali otuchy wierszami i piosenką mówiącą, iż w szkole najlepsza jest przerwa. Po wielu przeżyciach dzieci udały się do klasy, gdzie czekała ich wspaniała niespodzianka przygotowana przez rodziców – słodki poczęstunek. Drodzy pierwszoklasiści! Życzymy Wam wiele radości i satysfakcji z nauki oraz samych miłych chwil spędzonych w gronie koleżanek i kolegów!
Wychowawczynie – Barbara Dzierżanowska i Ewa Szymczyk

[foto]

 

07. 11. 2017 r.

Spotkanie z Tomaszem Szwedem

7 listopada przedszkolaki z grup 5-i 6-latkow w GOK w Goniądzu uczestniczyły w spotkaniu z autorem, kompozytorem, pisarzem, psychoterapeuta - Tomaszem Szewdem. Wysłuchały fragmentów książek z cyklu „Klinika małych zwierząt w Leśnej Górce” przeplatanych niezwykle interesującymi opowiadaniami o życiu zwierząt. Próbowały łapać spadające liście i Piórka. Podziwiały wirtuozowską grę na harmonijce ustnej i gitarze. Wspólnie z artystą zaśpiewały jego piosenki napisane do filmów dla dzieci: „Misiowanki”, „Baranek Shaun”.

[foto]

 

06. 11. 2017 r.

Niezapomniane i lubiane bajki w przedszkolu

Bajki odgrywają bardzo ważna rolę w życiu każdego dziecka, dlatego 6 listopada br.  przedszkolaki po raz drugi  przyłączyły się do obchodów Międzynarodowego Święta Postaci z Bajek. Już od rana w przedszkolu zrobiło się bajkowo. W każdej grupie można spotkać Królewny, Wróżki, Czarownice, Piratów  oraz wiele innych bajkowych postaci, które wyruszyły w świat pełen zabaw i niespodzianek po bajkowej krainie. Dzieci bawiły się wspaniale, układały puzzle, nazywały bajkowe postacie i kolorowały swoich ulubionych bohaterów. Doskonała atmosfera  oraz piękne stroje przygotowane przez rodziców naszych przedszkolaków spowodowały niezapomniane chwile w świecie postaci z bajek.

[foto]

 

27. 10. 2017 r.

Artystyczna jesień

W piątek 27 października przedszkolaki z grupy 5,6-latków uczestniczyły w tradycyjnych , jesiennych warsztatach plastycznych organizowanych we współpracy z MCEiRS w Goniądzu. W tegorocznych zajęciach pod hasłem „Spotkanie z jesienią” wykorzystano różne techniki: wykonanie kompozycji z suchych liści, kolorowego papieru, malowanie gąbkami, patyczkami itp. Przedszkolaki z radością i zaangażowaniem uczestniczyły w twórczości plastycznej, Teraz z niecierpliwością oczekujemy na  następne - andrzejkowe spotkanie  z wychowankami MCEiRS.

[foto]

 

25. 10. 2017 r.

Nowy przyjaciel trzylatków

Rodzice najmłodszych przedszkolaków wpadli na wspaniały pomysł i zakupili kolorowego węża, który jest bardzo pomocny podczas spacerów. Dzieci bardzo chętnie wyprowadzają swojego przyjaciela na spacer, mocno trzymając by nie uciekł. Wąż okazał się wspaniałym rozwiązaniem by najmłodsze przedszkolaki nauczyły się chodzić parami. Rodzicom  bardzo dziękujemy. 

[foto]

 

Efekty pierwszej mobilności w mediach - upowszechnianie rezultatów projektu

Miło nam, poinformować, iż efekty pierwszej mobilności w ramach projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” zostały zauważone w regionalnych mediach. Wizyta ta była dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń. Wspólne rozmowy pozwoliły na porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania uczniów i prowadzenia egzaminów czy współpracy z partnerami. Podczas spotkań z Dyrekcją i nauczycielami rozmawiano również na temat podejścia pedagogicznego w świetle nowoczesnych wyzwań na europejskim rynku pracy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest poznawanie języka, kultury i edukacji w wymiarze europejskim. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami upowszechniającymi rezultaty projektu:

[EPALE]     [CZ-EUDA]     [EUDA]     [fzsbarr.cz-Job Shadowing pro učitele]     [Podlaskie Wieści Oświatowe_kwiecień]

 

24. 10. 2017 r.

Warzywno-owocowe  kukiełki

Przedszkolaki wiedzą, że warzywa i owoce pełne są witamin i warto je zjadać. Wiedzą też, że są świetnym materiałem, z którego można wyczarować jesienne cudaki. W ubiegłym tygodniu w naszej placówce odbyły się pierwsze w tym roku Warsztaty Rodzinne pod hasłem: „Warzywno-owocowe kukiełki”.  Pomysłowość rodziców i dzieci podczas wykonywania warzywnych cudaków  nie miała granic.  Na przedszkolnym korytarzu pojawiły się różne zabawne figury i postacie. Wszystkim Rodzicom bardzo  dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

[foto]

 

23. 10. 2017 r.

Drugie spotkanie organizacyjne
z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie

W dniu 23.10.2017 r. miało miejsce kolejne spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” w ramach drugiej edycji.    W trakcie spotkania omówiono: - profile zawodowe uczestników, - oczekiwania i cele mobilności ze strony uczestników, - program przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność.

[foto]

 

23. 10. 2017 r.

Święto Chleba

23 października w naszej szkole odbyło się "Święto Chleba". W pierwszej części została przedstawiona prezentacja multimedialna opowiadająca o tym, jak powstaje chleb oraz jakie są rodzaje chleba. Poruszony został również problem wyrzucania ogromnych ilości żywności do śmieci i braku poszanowania, w dzisiejszych czasach, dla chleba. Prezentację przygotowały i przedstawiły Natalia i Iza Kotyńskie. W drugiej części Pani Beata Konopko opowiedziała, w jaki sposób piecze chleb. Pokazała różne rodzaje chleba oraz co jest potrzebne, aby chleb powstał. Na zakończenie uczniowie zostali poczęstowani chlebem upieczonym przez Panią Beatę.
     Organizatorem  "Święta Chleba" była Pani Irmina Sosnowska

[foto]

 

23. 10. 2017 r.

Festiwal sportu

     W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu koniec października 2017 r. obfituje w rozliczne bardzo ciekawe i niezwykle ważne wydarzenia sportowe. Począwszy od poniedziałku 23 października jesteśmy organizatorem Powiatowego Turnieju Unihokeja szkół podstawowych w kategorii chłopców. Smaczka rywalizacji dodaje fakt, że chłopcy walczą o utrzymanie ubiegłorocznego tytułu Mistrza Woj. Podlaskiego i finalisty Mistrzostw Polski. Również tego dnia drużyna dziewcząt SP walczy w Kleosinie w wojewódzkim półfinale Turnieju Piłki Nożnej. Natomiast 24 października ponownie ZS-P  jest organizatorem Powiatowego Turnieju Unihokeja tym razem w kategorii dziewcząt szkół podstawowych. W tym samym dniu drużyna chłopców SP rywalizuje w Łapach w wojewódzkim półfinale Turnieju Piłki Nożnej. Kolejnego dnia tj. 25 października Goniądz jest organizatorem Powiatowego Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 26 października w czwartek silna reprezentacja ZS-P w Goniądzu zauczestniczy w Powiatowych Drużynowych Biegach Przełajowych w Mońkach w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjum. W piątek 27 października ponownie nasza Szkoła jest organizatorem Powiatowego Turnieju Unihokeja tym razem gimnazjum w kategorii dziewcząt i 30 października w kategorii chłopców.
     Wszystkim uczestnikom zmagań sportowych życzymy jak najlepszych wyników i wielu sukcesów zważywszy na to, że w powiecie monieckim jest 7 gmin a w nich 15 szkół podstawowych oraz dziewięć gimnazjów i wszystkie te szkoły maja prawo wystawić swoje reprezentacje. 
     Ze sportowym pozdrowieniem…
                            Nauczyciele wychowania fizycznego ZS-P w Goniądzu.

[foto]

 

14. 10. 2017 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Białymstoku

W sobotę 14 października w Białymstoku podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej dwoje pracowników naszej szkoły odebrało Medale Komisji Edukacji Narodowej: p. Beata Olszyńska i p. Stanisław Gorzoch. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

[foto]

 

13. 10. 2017 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października w naszej szkole odbyła się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości wręczono Nagrody Burmistrza, Dyrektora. Nie zabrakło życzeń i symbolicznego tulipana dla wszystkich pracowników oświaty złożonych w imieniu całej społeczności uczniowskiej przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum przygotowali część artystyczną w podzięce za trud nauczania i wychowania podjęty przez nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły.

[foto]

 

12. 10. 2017 r.

Jesienny spacer

Korzystając ze sprzyjającej  pogody w czwartek, 12 października, dzieci z grupy II i IV udały się na wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. Wędrówki po leśnych ścieżkach sprawiły im wiele radości. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały otaczającą przyrodę. Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy.  Poznały zwierzęta i ptaki zamieszkujące na naszym terenie. Wycieczka po lesie dostarczyła przedszkolakom  miłych wrażeń estetycznych.

[foto]

 

12. 10. 2017 r.

W drodze do futbolowego finału

 

Dnia 12 października roku 2017 drużyna futbolistów SP w Goniądzu w składzie:

 1. Hryniewicki Łukasz

 2. Lewandowski Jan

 3. Bielski Damian

 4. Brysiewicz Maciej

 5. Romanowski Damian

 6. Krymski Mateusz
 7. Kolenda Norbert
 8. Przekop Paweł
 9. Grzegorzewski Paweł
 10. Śmigowski Krystian

po  zwycięstwie w powiatowym turnieju piłki nożnej spotkała się w rozgrywkach półfinałowych Grupy Południowej ze zwycięzcami z powiatu białostockiego – Czarna Białostocka, powiatu bielskiego – Topczewo oraz powiatu hajnowskiego –Hajnówka.  
W meczach w systemie „każdy z każdym”  drużyna z Goniądza wywalczyła pierwsze miejsce – 7 pkt., na drugim uplasowali się piłkarze z Topczewa – 6 pkt., trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Czarnej Białostockiej- 4 pkt. a czwarte z Hajnówki – 0 pkt.   
Wyniki spotkań przedstawiają się następująco:           

   Goniądz – Czarna Białostocka 1:1            

   Goniądz – Topczewo 3:2            

   Goniądz – Hajnówka 6:1       

Kolejnym etapem rozgrywek są finały Grupy Południowej już 24 października 2017 r.          

Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów. 

[foto]

 

06. 10. 2017 r.

Radosne przedszkole

Od września Przedszkole kontynuuje realizacje projektu „Mali uczniowie -duże potrzeby”.  Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówki oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizacje zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania  oraz wspierających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci uczestniczące w projekcie  kontynuują naukę poprzez zabawę w ramach zajęć: korekcyjnych, plastyczno –technicznych , przyrodniczo- matematycznych, logopedycznych, rozwijających kompetencje społeczno –emocjonalne , zajęć językowych  oraz zajęć z przedsiębiorczości. 

[foto]

 

04. 10. 2017 r.

Pyszna i zdrowa  sałatka owocowa

Każdy przedszkola już wie, jak ważne są dla nas owoce. Dlatego w ostatnim tygodniu września   w naszym przedszkolu odbył się „Owocowy dzień”. W tym dniu w dwóch grupach królowały  różnorodne owoce: jabłka, gruszki, śliwki. Poprzez różnorodne zabawy, twórczość plastyczną oraz bezpośrednie smakowanie owoców dzieci doskonaliły prozdrowotne postawy oraz nabyły przekonania do ich jedzenia. Każda grupa wykazała się inwencja twórczą oraz bogactwem wiedzy na temat owoców. Trzylatki w oka mgnieniu pokroiły owoce z których zrobiły sałatkę. Czterolatki wyczarowały owocowe szaszłyki. Zarówno sałatka jak i szaszłyki smakowały wyśmienicie.  

[foto]

 

03. 10. 2017 r.

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

03. 10. 2017 ROKU W Jaświłach odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt szkół Podstawowych. W Turnieju udział brały drużyny z Jaświł, Goniądza oraz Krypna. Rywalizacja przedstawiała się następująco:
Goniądz – Jaświły  2:0
Jaświły – Krypno – 1:1
Goniądz – Krypno 3:0
I miejsce – Goniądz 6 Punktów – Bramki 5:0
II miejsce – Jaświły 1 Punkt – Bramki 1:3
III miejsce – Krypno 1 Punkt – Bramki 1:4
Dwie pierwsze drużyny będą reprezentować powiat moniecki w Finałach Wojewódzkich.

[foto]

 

28. 09. 2017 r.

Kolejny sukces szkolnego sportu

W dniu 28 września 2017 r. odbyły się w Mońkach Powiatowe Igrzyskach Dzieci w piłce nożnej chłopców. Drużyna z ZS-P z Goniądza w składzie : Lewandowski Jan, Hryniewicki Łukasz, Brysiewicz Maciej, Bielski Damian, Romanowski Damian, Przekop Paweł, Krymski Mateusz, Kolenda Norbert, Grzegorzewski Paweł, Śmiłowski Krystian wywalczyła pierwsze miejsce. Zawodnicy nagrodzeni zostali  Pucharem oraz złotymi medalami i awansowali do kolejnego etapu rozgrywek. 

[foto]

 

27. 09. 2017 r.

PODSUMOWANIE ZMAGAŃ SPORTOWYCH ZA ROK 2016/2017

27.09.2017 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Goniądzu na Sali gimnastycznej nastąpiło podsumowanie zmagań sportowych w roku szkolnym 2016/2017. Pan Dyrektor Mirosław Sobczyk przedstawił wyniki zmagań sportowych, w których to uczniowie Szkoły Podstawowej w Goniądzu w klasyfikacji Szkół Małych uplasowali się na bardzo dobrym IV miejscu w województwie podlaskim, a drużyna chłopców w tej klasyfikacji zajęła III miejsce. Pan Dyrektor Mirosław Sobczyk podziękował uczniom za wysiłek oraz za miejsca w klasyfikacji życząc jeszcze lepszych wyników. Pan Dyrektor przekazał na ręce nauczycieli wychowania fizycznego listy gratulacyjne od Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Jadwigi Marioli Szczypiń oraz Prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Pana Kazimierza Gwiazdowskiego, życząc dalszych sukcesów sportowych.

[foto]

 

27 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na wywiadówkę
w dniu 27. 09. 2017 r. (środa)

Program spotkania:

 • 18.30 - spotkanie z dyrektorem w sali gimnastycznej

 • 19.00 -  spotkanie z wychowawcami w klasach

Nauczyciele nie będący wychowawcami obecni są w pokoju nauczycielskim do godz. 20.00.

 

22. 09. 2017 r.

Konkurs "Bądźmy Bezpieczni"

22 września 2017 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach odbyła się VIII Edycja Powiatowego Konkursu „Bądźmy Bezpieczni”. Do rywalizacji przystąpiły drużyny szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego. Każda trzyosobowa drużyna miała za zadanie rozwiązanie testu wiedzowego obejmującego zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na obszarach wodnych i bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Następnie uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą praktyczną podczas konkurencji z zakresu ochrony środowiska oraz ratownictwa medycznego  a także sprawnością podczas konkurencji sportowej z ochrony przeciwpożarowej przygotowanej przez Straż Pożarną.
W ostatecznej klasyfikacji drużyna z Goniądza w składzie : Norbert Kolenda, Łukasz Hryniewicki i Damian Romanowski zajęła II miejsce.  Opiekunem drużyny był p. Stanisław Gorzoch.
Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody  a także pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo w trakcie eliminacji można było obejrzeć pokaz tresury psa służbowego oraz zatrzymanie sprawcy przestępstwa . 

[foto]


22. 09. 2017 r.

Uhonorowanie najlepszych szkół województwa podlaskiego we współzawodnictwie sportowym

W piątek 22.09.2017 r. w Białymstoku na stadionie miejskim odbyła się uroczystość uhonorowania najlepszych szkół województwa podlaskiego we współzawodnictwie sportowym za sezon 2016/2017. Pierwszy raz w historii Szkoła Podstawowa w Goniądzu  (uhonorowanych zostaje osiem najlepszych szkół) zajęła czwarte miejsce w rywalizacji szkół małych, a reprezentacja chłopców z tej rywalizacji zajęła trzecie miejsce. Na uroczystość zostali zaproszeni dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Puchary z rąk Prezesa Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego Pana Kazimierza Gwiazdowskiego odebrał Pan Mirosław Sobczyk. 

[foto]

 

22. 09. 2017 r.

Teatr Młodego Pokolenia z Białegostoku - "Dziady cz. II”

22 września uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć spektakl „Dziady” część 2 w wykonaniu artystów z Teatru Młodego Pokolenia z Białegostoku. Przedstawienie przebiegało w niesamowitej scenerii. Stroje aktorów bardzo dobrze oddawały klimat tamtych czasów. Pojawiające się duchy próbowały przestrzec nas przed grzechami, jakie popełnia człowiek. Pomimo tego, że przesłanie „Dziadów” było trudne do odbioru, na sali panowała cisza. Młodzież z zainteresowaniem oglądała grę aktorów.

[foto]

 

15. 09. 2017 r.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SP

W piątek 15 września w sali 65 odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SP. Wśród kandydatów na to stanowisko pojawiła się Maja Mogielnicka (dotychczasowa dowodząca) oraz trzech przedstawicieli klas VI - VII (Kinga Słowikowska, Rozalia Kuć, Norbert Kolenda). W wyniku głosowania przewodniczącym SU ponownie wybrano Maję Mogielnicką z klasy VII b, natomiast zastępcą została Rozalia Kuć z klasy VI b. Zwycięzcom życzymy sukcesów oraz owocnej współpracy z wychowawcami klas i opiekunem SU. Podczas spotkania omówiono również plan pracy SU w roku szkolnym 2017/2018 oraz dyżury poszczególnych klas.

[foto]

 

04. 09. 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 4 września 2017 roku o godz. 9.00 w ZS-P w Goniądzu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Po mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki w Goniądzu, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Pan dyrektor Mirosław Sobczyk ciepło i serdecznie powitał uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wszystkim powodzenia i wytrwałości. Kolejnym punktem było wystąpienie Sekretarza Miejskiego - mgr Zbigniewa Męczkowskiego, który również życzył uczniom sukcesów w nauce. Następnie przedstawiciel policji asp. Łukasz Magnuszewski odczytał list wojewódzkiego komendanta  policji skierowany do uczniów i ich rodziców. Na zakończenie Pani dyrektor  GDK w Goniądzu Katarzyna Nowicka opowiedziała o działalności Gminnego Ośrodka Kultury i zachęciła uczniów do udziału w zespołach i kołach zainteresowań. Po uroczystości wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

[foto]