WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele! 

W związku z aktualną, dynamiczną sytuacją epidemiologiczną pragnę poinformować, że służę pomocą i wsparciem w tak trudnym dla Was czasie. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali mojej pomocy, informacji, wsparcia lub konsultacji online, proszę o kontakt mailowy. Udzielę ich w miarę moich możliwości.

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi niżej informacjami.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniami MEN, chciałabym  podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki młodzieży w domu.

 

Jak zorganizować warunki do nauki w domu

 1. Wspierać dzieci  młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
 2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
 3. Zachęcać dzieci i młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
 4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki (gry, You Tube, portale), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

 

Jak motywować i wspierać dzieci i młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:

 1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich trudnościami.
 2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
 3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy
  i umiejętności.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci i młodzież z sieci internetowej.
 2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

 

NAUCZYCIELU

 1. W czasie zawieszenia zajęć szkolnych wspieraj uczniów w nauce i przekaż im materiału do samodzielnej pracy w domu.
 2. Szczególną opieką obejmij uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, udostępnij im niezbędne materiały.

 

UCZNIOWIE

Co to jest koronawirus i dlaczego spotkanie z nim jest groźne? Dlaczego dzieci nie chodzą do przedszkola i do szkoły. Zachęcam do zapoznania się z książeczką zawierającą podstawowe informacje na temat koronawirusa, która pomoże też rodzicom w rozmowie z najmłodszymi

 

https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

 

zsppedagogszkolny@gmail.com – pedagog szkolny - Anna Świderek