Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu
w Goniądzu

 

 


  

     
 

Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu do udziału w projekcie „Kompetencje Kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych i właściwych umiejętności poprzez udział w zajęciach dodatkowych:

  • matematycznych realizowanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK

  • edukacji językowej realizowanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK

  • edukacji przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK

 

Komplet wypełnionych i podpisanych formularzy rekrutacyjnych
należy złożyć do
6 września 2019 r. w:
Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu

ul. Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Goniądz

 

Lub wypełnić i przesłać online na adres e-mail: projekt.zspgoniadz@gmail.com

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami do pobrania:

Formularz rekrutacyjny dziecka

Deklaracja uczestnictwa dziecka

Oświadczenie o wizerunku

Oświadczenie uczestnika projektu ­DZIECI

Regulamin projektu - Dzieci 2019