06. 06. 2019 r.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

dla uczniów klas VIII SP i III Gimnazjum

BADANIA PROWADZONE PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY

W dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) od godziny 9.00 na terenie szkoły odbędę się bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (dotyczy uczniów ubiegaj±cych się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia).

Na w/w badanie uczeń musi posiadać ze sob±:

  • skierowanie do Medycyny Pracy, które wydaje szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna (maksymalnie 3 sztuki);

  • ksero bilansu zdrowia ucznia klasy VII szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkoły podstawowej) lub klasy I gimnazjum (dotyczy uczniów gimnazjum);

  • numer pesel;

Ksero bilansu do odebrania w szkolnym Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej.

Bezpłatne badania można również wykonać w Przychodni Medycyny Pracy w Grajewie - os. Południe 9, tel. 881 733 417