Lista nauczycieli/ek zakwalifikowanych do projektu  „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” w ramach programu Erasmus +

15. 05. 2019 r.
 

 

 

II SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU W WILNIE

15 maja 2019 r. w szkole Vilniaus Simono Konarskio w Wilnie miało miejsce II spotkanie międzynarodowe partnerów w ramach projektu „InnoExperiment”.

 

[więcej]

25. 02. 2019 r.

Pierwsze partnerskie spotkanie międzynarodowe projektu „ InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Dnia 25.02.2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu odbyło się pierwsze partnerskie spotkanie międzynarodowe projektu „ InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne, którego szkoła jest liderem. 

W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele partnerów z  Litwy (Vilniaus Simono Konarskio mokykla), Hiszpanii (Asociacion de investigacion de la industria del juguete, conexas y afines) i Białegostoku (Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji).  więcej..

 

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu jako Wnioskodawca  w Programie  Erasmus+   otrzymał dofinansowanie w wysokości   108.240,00 Euro na realizację, w ramach akcji kluczowej  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  w Partnerstwie strategicznym dla edukacji szkolnej, projektu pod nazwą  "InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów:

  • Vilniaus Simono Konarskio mokykla  (szkoła w Wilnie na Litwie)

  • Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku,

  • Instytut badawczy  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES w Alicante w Hiszpanii

Innowacyjność w edukacji jest głównym celem dwuletniego projektu, którego rozpoczęcie planowane jest na listopad. Projekt ukierunkowany jest na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów instytucji partnerskich poprzez podniesienie wiedzy i rozpowszechnienie idei nauki z elementami programowania, robotyki od najmłodszych od początku edukacji szkolnej.

Równie ważne są cele szczegółowe, czyli:

  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i udoskonalenie wiedzy uczniów szkół partnerskich i kadr instytucji partnerskich poprzez udział w pilotażowym programie nauki poprzez eksperyment,

  • wsparcie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, programowaniu, robotyce i metodach eksperymentu,

  • opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,

  • zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.

                                                                                                                            

Dyrektor ZS-P     Mirosław Sobczyk