Szkolenie w Hiszpanii za Nami!                                              Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie                                                                                

Szóstka nauczycieli naszej Szkoły miła przyjemność uczestniczyć w 5 dniowym szkoleniu w Instytucie Badawczym AIJU w Hiszpanii w ramach projektu „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching throught Experiment” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.  Podczas szkolenia mieli okazję zintegrować się i wymienić doświadczeniami z nauczycielami szkoły partnerskiej projektu Vilniaus Simono Konarskio mokykla oraz pracownikami Regionalnego Centrum Kompetencji w Białymstoku. Doświadczona kadra AIJU wprowadziła ich w świat technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK), którą wykorzystuje w pracy codziennej. Uczestnicy nabyli dodatkowe kompetencje w jaki sposób wykorzystywać podczas pracy z uczniem nabytą wiedzę tak aby lekcje były bardziej atrakcyjne a wiedza łatwo przyswajalna.

Efektem tygodniowego szkolenia w Hiszpanii było opracowanie i stworzenie wraz z grupą innych uczestników z Litwy, Hiszpanii i Polski głównych założeń projektu, czyli zestawu scenariuszy zajęć dodatkowych z elementami robotyki i programowania.  

Działania projektowe mają znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i uatrakcyjnienie procesu nauczania w naszej Szkole. Jest to również podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

Nasi nauczyciele prócz intensywnej pracy mieli nieodłączną okazję poznać kulturę, obyczaje, zwiedzić ciekawe miejsca oraz zasmakować przepysznej kuchni hiszpańskiej.

Obraz zawierający osoba, grupa, podłoże, pozujący

Opis wygenerowany automatycznie       Obraz zawierający wewnątrz, podłoże, sufit, ściana

Opis wygenerowany automatycznie

 

Obraz zawierający wewnątrz, ściana, podłoże, osoba

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający drzewo, zewnętrzne, osoba, grupa

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

 

09. 09. 2019 r.


 

 

 

Formularz ofertowy - transport

Protokół wyboru - TRANSPORT

 

Witamy, 

Realizując zasadę efektywnego zarządzania finansami i obowiązek ponoszenia wydatków
w sposób racjonalny i efektywny, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu realizując projekt InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie usługi w zakresie transportu nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na Lotnisko Chopina w ramach Projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz transportu powrotnego z Lotniska Chopin do Goniądza.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na Lotnisko Chopina oraz z Lotniska Chopina do Goniądza Niniejsze wsparcie będzie miało formę 2 przejazdów.
Termin i miejsce realizacji zamówienia: 21.09.2019r. i 28.09.2019r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu

Ul. Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Goniądz

 

Lotnisko Chopin

Ul. Żwirki i Wigury 1

00-001 Warszawa

 

Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 60116200-6 Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych.

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości w terminie do dnia 06.09.2019r. do godziny 15:00.

 

Oferty należy dostarczyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu; ul. Konstytucji 3 Maja 18; 19-110 Goniądz

- dostarczyć osobiście do Biura Projektu:

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu; ul. Konstytucji 3 Maja 18; 19-110 Goniądz

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:

projekt.zspgoniadz@gmail.com
W razie pytań lub wątpliwości związanych z całą procedurą pozostajemy do Państwa dyspozycji.

InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment

Project Leader: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu (ZSP)

 

                                                     

 

Lista nauczycieli/ek zakwalifikowanych do projektu  „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” w ramach programu Erasmus +

15. 05. 2019 r.
 

 

 

II SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU W WILNIE

15 maja 2019 r. w szkole Vilniaus Simono Konarskio w Wilnie miało miejsce II spotkanie międzynarodowe partnerów w ramach projektu „InnoExperiment”.

 

[więcej]

25. 02. 2019 r.

Pierwsze partnerskie spotkanie międzynarodowe projektu „ InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Dnia 25.02.2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu odbyło się pierwsze partnerskie spotkanie międzynarodowe projektu „ InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne, którego szkoła jest liderem. 

W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele partnerów z  Litwy (Vilniaus Simono Konarskio mokykla), Hiszpanii (Asociacion de investigacion de la industria del juguete, conexas y afines) i Białegostoku (Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji).  więcej..

 

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu jako Wnioskodawca  w Programie  Erasmus+   otrzymał dofinansowanie w wysokości   108.240,00 Euro na realizację, w ramach akcji kluczowej  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  w Partnerstwie strategicznym dla edukacji szkolnej, projektu pod nazwą  "InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów:

  • Vilniaus Simono Konarskio mokykla  (szkoła w Wilnie na Litwie)

  • Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku,

  • Instytut badawczy  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES w Alicante w Hiszpanii

Innowacyjność w edukacji jest głównym celem dwuletniego projektu, którego rozpoczęcie planowane jest na listopad. Projekt ukierunkowany jest na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów instytucji partnerskich poprzez podniesienie wiedzy i rozpowszechnienie idei nauki z elementami programowania, robotyki od najmłodszych od początku edukacji szkolnej.

Równie ważne są cele szczegółowe, czyli:

  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i udoskonalenie wiedzy uczniów szkół partnerskich i kadr instytucji partnerskich poprzez udział w pilotażowym programie nauki poprzez eksperyment,

  • wsparcie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, programowaniu, robotyce i metodach eksperymentu,

  • opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,

  • zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.

                                                                                                                            

Dyrektor ZS-P     Mirosław Sobczyk