[Rekrutacja dzieci]

  [Adaptacja i wyposażenie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego]       [Organizacja zajęć]       [Rekrutacja nauczycieli na studia podyplomowe]

Mali uczniowie - duże potrzeby


Informacja o projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa dzieci   

22. 11. 2017 r.

Zajęcia ramach projektu

Dzieci uczestniczące w projekcie "Mali uczniowie - duże potrzeby" nadal  mają okazję rozwijać swoje umiejętności poprzez zabawę w ramach specjalistycznych  zajęć dodatkowych. 

[foto]

 

Uczymy się wesoło

Dzieci uczestniczące w projekcie "Mali uczniowie - duże potrzeby" nadal  mają okazję rozwijać swoje umiejętności poprzez zabawę w ramach specjalistycznych   zajęć dodatkowych.

 [foto]

08. 05. 2017 r.

Nowa sala przedszkolna już gotowa

 Wychodząc naprzeciw potrzebom powiększyliśmy nasze przedszkole o dodatkowe pomieszczenie, sale dziennego pobytu dzieci trzyletnich. Realizacja tego przedsięwzięcia, jak również remont świetlicy, była możliwa dzięki realizowanego w placówce projekcie „Mali uczniowie –duże potrzeby”. Oba pomieszczenia zostały kompletnie wyposażone w meble, wykładziny, stoliki, krzesła, zabawki. Zakupiono także niezbędny sprzęt multimedialny.  

[foto]

23. 03. 2017 r.

Zajęcia w ramach projektu


Dzieci uczestniczące w projekcie "Mali uczniowie - duże potrzeby" kontynuują naukę poprzez zabawę w ramach zajęć:
   - specjalistyczne zajęcia plastyczno-techniczne
   - specjalistyczne zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
   - specjalistyczne zajęcia z elementami ćwiczeń korekcyjnych
   - specjalistyczne zajęcia logopedyczne - zajęcia z przedsiębiorczości
   - zajęcia z przyrody i matematyki
   - zajęcia językowe
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami. 

09. 02. 2017 r.

Studia podyplomowe dla nauczycielek Przedszkola

W ramach projektu "Mali uczniowie - duże potrzeby" zostały również zorganizowane studia podyplomowe dla nauczycieli chcących się rozwijać zawodowo. 5 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu rozpoczęło zajęcia w ramach studiów podyplomowych na dwóch kierunkach: - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Wszystkim Paniom życzymy owocnej nauki. 

02. 03. 2017 r.

Zajęcia trwają

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi zdjęciami z zajęć prowadzonych w ramach projektu "Mali uczniowie - duże potrzeby". 

 

13. 02. 2017 r.

Pierwsze zajęcia za nami

13 lutego 2017 r. rozpoczęły się zajęcia organizowane w ramach projektu "Mali uczniowie - duże potrzeby". Wszystkie dzieci miały okazję rozwijać swoje umiejętności poprzez zabawę w ramach następujących zajęć:
- zajęcia plastyczno-techniczne
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
- zajęcia z elementami ćwiczeń korekcyjnych
- zajęcia z przedsiębiorczości
- zajęcia z przyrody i matematyki
- zajęcia językowe 
W najbliższym czasie ruszą również zajęcia logopedyczne.  Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami.
Do zobaczenia na następnych zajęciach.

 

09. 02. 2017 r.

Pierwsze spotkanie informacyjne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

9 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji oraz Koordynatorów projektu z nauczycielami zainteresowanymi prowadzeniem dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu w ramach projektu "Mali uczniowie - duże potrzeby". W trakcie spotkania zaprezentowano: - podstawowe informacje o projekcie, - ofertę dodatkowych zajęć, - informacje dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć.  Dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie w projekt.

 

12. 01. 2017 r.

Pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami

12 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji oraz Koordynatorów projektu z rodzicami, dotyczące udziału dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w zajęciach organizowanych w ramach projektu "Mali uczniowie - duże potrzeby". W trakcie spotkania zaprezentowano: - podstawowe informacje o projekcie, - ofertę dodatkowych zajęć, - informacje dotyczące organizacji dodatkowych zajęć.  Pierwsze wrażenia rodziców były bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji o przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 18.01.2017 r.