JOB SHADOWING w Czechach

Dokumenty rekrutacyjne 

Informacja o projekcie

Harmonogram zajęć przygotowujących
do wyjazdu na job-shadowing w Pradze

 

Protokół rekrutacyjny

Project ,,ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów" 

Harmonogram zajęć przygotowujących do wyjazdu
na job-shadowing w Pradze (2 grupa)
 

Protokół rekrutacyjny 2

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”
016-1-PL01-KA101-025303

 

24. 04. 2018 r.

Podsumowanie projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”

W dniu 24 kwietnia 2018r. w kompleksie sportowo – rekreacyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu odbyło się podsumowanie projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i finansowanego w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach niniejszego projektu dwudziestu nauczycieli naszej szkoły odbyło zagraniczne szkolenie praktyczne (tzw. job shadowing – obserwacja pracy) w Pradze w Republice Czeskiej.

Na wstępie pan Dyrektor Mirosław Sobczyk powitał zacnych gości: burmistrza Gminy Goniądz, księdza proboszcza parafii Goniądz, przewodniczącego Rady Rodziców, grono pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu oraz lokalnych przedsiębiorców. Przygotowane przez beneficjentów projektu spotkanie zaszczycili swą obecnością także przedstawiciele szkół podstawowych z powiatu monieckiego oraz szkół ponadgimnazjalnych z miasta Białystok. Program spotkania obejmował następujące wystąpienia:

 •  krótka informacja o projekcie,

 • prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników z pobytu w Pradze oraz efektów mobilności na przykładzie pracy warsztatowej ze poszczególnymi klasami wchodzącymi w skład zespołu m. in. przykładowa lekcja z wykorzystaniem kodów QR w edukacji, ozobotów jako przykładu edukacji interdyscyplinarnej skupiającej na tzw. naukach przyszłości: przyrodzie (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering) i matematyce (Mathematics) czy PASCO, pozwalającej szybko, sprawnie i obrazowo przeprowadzić doświadczenia z wykorzystaniem TIK, nie tylko w nauczaniu przedmiotów ścisłych,

 • odczytanie listu przesłanego z Ambasady Republiki Czeskiej, w którym wyrażono słowa uznania i poparcia dla tego typu inicjatyw,

 • wystawa zdjęć z cytatami uczestników,

 • „żywa biblioteka” – rozmowy kuluarowe z uczestnikami projektu,

 • konkurs międzyszkolny, w którym uczestniczyły klasy 4-7 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum nt. kultury Republiki Czeskiej,

 • degustacja dań kuchni czeskiej: knedliki, smažený sýr czy medovník. 

Zaproszeni goście o doświadczeniach zawodowych, formach spędzania czasu wolnego nauczycieli w trakcie odbywania zajęć w Pradze dowiedzieli się z prezentacji multimedialnych opatrzonych komentarzem uczestników oraz z filmu. Zademonstrowane obrazy i słowa uzupełniała wystawa zdjęć.
Punktem programu było oficjalne wręczenie przez Burmistrza Gminy Goniądz i koordynatora projektu certyfikatów Europass Mobilność dla wszystkich uczestników mobilności.

Zapraszamy do zapoznania się wideo relacją ze spotkania i zdjęciami:

https://youtu.be/HlhPSfP2jUA

https://youtu.be/9jJl90qVpLw

[foto]

 

22. 01.-02. 02 2018 r.

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu kształcą się za granicą

     W dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze w ramach projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Cele, które przyświecały udziałowi w mobilności:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych,
 • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji szkoły,
 • zapoznanie się nauczycieli z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożenie rozwiązań do praktyki szkolnej,
 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela.

     Nauczyciele zrealizowali ustalony przed wyjazdem program - tzw. job shadowing - każdego dnia asystowali w pracy swoich kolegów – nauczycieli w bliźniaczych szkołach w Pradze i obserwowali pracę szkół w Pradze, dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów ogólnych: przedmioty ścisłe, nauki humanistyczne oraz pozostałych zajęciach dodatkowych. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania TIK w szkole. Wizyta w Pradze miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach Unii Europejskiej. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły. Wszyscy nauczycieli wymienili się wizytówkami, aby móc podtrzymywać podjęte w Pradze kontakty z nauczycielami.  
     Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkół, systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia dodatkowe, poznali wyposażenie szkół oraz czeskie potrawy. Dzięki zajęciom kulturalnym w Pradze (gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki Pragi) poznali atrakcje turystyczne miasta i regionu.

[foto]

 

12. 01. 2018 r.

Przygotowania do wyjazdu

Styczeń obfituje w szereg działań przygotowujących uczestników projektu do wyjazdu na job-shadowing w Pradze. Nauczyciele uczęszczają na intensywny kurs językowy, wzięli udział w zajęciach o kulturze oraz w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorami projektu. Zajęcia prowadzi Pan Marcin Lenkiewicz. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć. Przygotowania do wyjazdu jeszcze trwają, a już w najbliższy poniedziałek (22 stycznia 2018r.) przed nauczycielami podróż i zajęcia w Pradze. Autokar, który zawiezie uczestników na lotnisko w Warszawie, będzie podstawiony pod siedzibę szkoły o godzinie 13:30. Prosimy o punktualność. Już wkrótce na stronie zamieszczona zostanie relacja z wyjazdu.

[foto]

 

13. 12. 2017 r.

Wizyta partnera zagranicznego z Pragi w siedzibie szkoły

W dniu 13.12.2017 r. do szkoły przyjechali przedstawiciele partnera projektu z Pragi: Kateřina Grecová – koordynator projektu, tutor grupy oraz Martin Synkule – dyrektor zarządzający. Celem wizyty było spotkanie z uczestnikami wyjazdu, zapoznanie ich z programem wyjazdu i szkołami uczestniczącymi w projekcie oraz przeprowadzenie szkolenia kulturowego. W trakcie spotkania podpisano umowę o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji mobilności drugiej grupy oraz omówiono możliwości współpracy przy przyszłych przedsięwzięciach. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć oraz prezentacją o Pradze.  

[foto]

 

Efekty pierwszej mobilności w mediach - upowszechnianie rezultatów projektu

Miło nam, poinformować, iż efekty pierwszej mobilności w ramach projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” zostały zauważone w regionalnych mediach. Wizyta ta była dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń. Wspólne rozmowy pozwoliły na porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania uczniów i prowadzenia egzaminów czy współpracy z partnerami. Podczas spotkań z Dyrekcją i nauczycielami rozmawiano również na temat podejścia pedagogicznego w świetle nowoczesnych wyzwań na europejskim rynku pracy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest poznawanie języka, kultury i edukacji w wymiarze europejskim. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami upowszechniającymi rezultaty projektu:

[EPALE]     [CZ-EUDA]     [EUDA]     [fzsbarr.cz-Job Shadowing pro učitele]     [Podlaskie Wieści Oświatowe_kwiecień]

 

23. 10. 2017 r.

Drugie spotkanie organizacyjne
z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie

W dniu 23. 10. 2017 r. miało miejsce kolejne spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” w ramach drugiej edycji.    W trakcie spotkania omówiono: - profile zawodowe uczestników, - oczekiwania i cele mobilności ze strony uczestników, - program przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność.

[foto]

 

28. 09. 2017 r.

Spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły

W dniu 28. 09. 2017 r. miało miejsce spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie w drugim wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”.
W trakcie spotkania zaprezentowano:   
    - podstawowe wiadomości o projekcie,   
    - zaproponowany przez Partnera zagranicznego program mobilności wraz ze zdjęciami z pierwszego wyjazdu,   
    - program i zakres przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność.  
Pierwsze wrażenia nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 10.11.2017 r.

 

 

23. 01 - 03. 02. 2017 r.

Mobilność pierwszej grupy zakończona

W dniach 23 stycznia – 3 lutego 2017 roku dziesięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze.

[foto]        [info]

 

 

17. 12. 2016 r.

Przygotowania do wyjazdu

Styczeń obfitował w wiele działań przygotowujących uczestników projektu do wyjazdu na job-shadowing w Pradze. Nauczyciele uczęszczali na intensywny kurs językowy, wzięli udział w zajęciach o kulturze oraz w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorami projektu. Zajęcia prowadzili Pani Aneta Halicka oraz Pan Marcin Lenkiewicz. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć. Przygotowania do wyjazdu już zakończone, a teraz przed nauczycielami podróż i zajęcia w Pradze.
Już wkrótce na stronie zamieszczona zostanie relacja z wyjazdu.

 

 

14. 12. 2016 r.

Wideorozmowa z przedstawicielami Instytucji Partnerskiej

W dniu 14. 12. 2016 r. w trakcie kolejnego spotkania organizacyjnego miała miejsce wideorozmowa z mentorem grupy uczestników job-shadowing w Pradze z ramienia Instytucji Partnerskiej. Rozmowa była bardzo pomocna w zakresie doprecyzowania oczekiwań uczestników względem udziału w mobilności oraz uszczegółowienia kwestii organizacyjnych. Już w styczniu ruszają intensywne zajęcia przygotowujące (językowe, o kulturze oraz organizacyjne).
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć. 

 

 

05-07. 12. 2016 r.

Wizyta przygotowawcza w Pradze

W dniach 5 – 7 grudnia 2016 roku, koordynatorzy projektu zrealizowali wizytę przygotowawczą w Pradze. Podczas wizyty zespół ze strony Beneficjenta spotkał się z przedstawicielem organizacji Evropská rozvojová agentura, s.r.o. Spotkanie było bardzo owocne, ponieważ Partner szczegółowo omówił proponowany program mobilności, przedstawił warunki zakwaterowania,  organizację wyżywienia oraz pozostałe istotne sprawy logistyczne. Podczas wizyty przygotowawczej miało miejsce spotkanie z mentorem grupy uczestników na miejscu. W trakcie spotkania podpisana została umowa partnerska (w dwóch wersjach językowych), porozumienia o programie oraz karta jakości mobilności, w której zostały zawarte wszystkie aspekty i czynniki gwarantujące osiągnięcie wysokiej jakości projektu dotyczącego wymiany. Ponadto, mając na celu poznanie oczekiwań uczestników względem udziału w projekcie, na dzień 14 grudnia 2016 roku, godz. 14:00 zaplanowano wideokonferencję on-line, w której udział wezmą reprezentanci organizacji przyjmującej, Dyrekcja szkoły oraz uczestnicy projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

 

07. 11. 2016 r.

Pierwsze spotkanie organizacyjne

W dniu 07. 11. 2016 r. miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”.
W trakcie spotkania zaprezentowano:
   - podstawowe wiadomości o projekcie,
   - zaproponowany przez Partnera zagranicznego program mobilności wraz ze zdjęciami,
   - program przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność,
   - szkoły, w których nauczyciele będą realizować job-shadowing.

Pierwsze wrażenia nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 10. 11. 2016 r.

Link do prezentacji ze spotkania: https://prezi.com/anpa4t506uw2/job-shadowing-w-czechach/