JOB SHADOWING w Czechach

Dokumenty rekrutacyjne 

Informacja o projekcie

Harmonogram zajęć przygotowujących do wyjazdu na job-shadowing w Pradze

Protokół rekrutacyjny

 

 

Efekty pierwszej mobilności w mediach - upowszechnianie rezultatów projektu

Miło nam, poinformować, iż efekty pierwszej mobilności w ramach projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” zostały zauważone w regionalnych mediach. Wizyta ta była dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń. Wspólne rozmowy pozwoliły na porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania uczniów i prowadzenia egzaminów czy współpracy z partnerami. Podczas spotkań z Dyrekcją i nauczycielami rozmawiano również na temat podejścia pedagogicznego w świetle nowoczesnych wyzwań na europejskim rynku pracy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest poznawanie języka, kultury i edukacji w wymiarze europejskim. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami upowszechniającymi rezultaty projektu:

[EPALE]     [CZ-EUDA]     [EUDA]     [fzsbarr.cz-Job Shadowing pro učitele]     [Podlaskie Wieści Oświatowe_kwiecień]

 

23. 10. 2017 r.

Drugie spotkanie organizacyjne
z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie

W dniu 23. 10. 2017 r. miało miejsce kolejne spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” w ramach drugiej edycji.    W trakcie spotkania omówiono: - profile zawodowe uczestników, - oczekiwania i cele mobilności ze strony uczestników, - program przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność.

[foto]

 

28. 09. 2017 r.

Spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły

W dniu 28. 09. 2017 r. miało miejsce spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie w drugim wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”.
W trakcie spotkania zaprezentowano:   
    - podstawowe wiadomości o projekcie,   
    - zaproponowany przez Partnera zagranicznego program mobilności wraz ze zdjęciami z pierwszego wyjazdu,   
    - program i zakres przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność.  
Pierwsze wrażenia nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 10.11.2017 r.

 

 

23. 01 - 03. 02. 2017 r.

Mobilność pierwszej grupy zakończona

W dniach 23 stycznia – 3 lutego 2017 roku dziesięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze.

[foto]        [info]

 

 

17. 12. 2016 r.

Przygotowania do wyjazdu

Styczeń obfitował w wiele działań przygotowujących uczestników projektu do wyjazdu na job-shadowing w Pradze. Nauczyciele uczęszczali na intensywny kurs językowy, wzięli udział w zajęciach o kulturze oraz w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorami projektu. Zajęcia prowadzili Pani Aneta Halicka oraz Pan Marcin Lenkiewicz. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć. Przygotowania do wyjazdu już zakończone, a teraz przed nauczycielami podróż i zajęcia w Pradze.
Już wkrótce na stronie zamieszczona zostanie relacja z wyjazdu.

 

 

14. 12. 2016 r.

Wideorozmowa z przedstawicielami Instytucji Partnerskiej

W dniu 14. 12. 2016 r. w trakcie kolejnego spotkania organizacyjnego miała miejsce wideorozmowa z mentorem grupy uczestników job-shadowing w Pradze z ramienia Instytucji Partnerskiej. Rozmowa była bardzo pomocna w zakresie doprecyzowania oczekiwań uczestników względem udziału w mobilności oraz uszczegółowienia kwestii organizacyjnych. Już w styczniu ruszają intensywne zajęcia przygotowujące (językowe, o kulturze oraz organizacyjne).
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć. 

 

 

05-07. 12. 2016 r.

Wizyta przygotowawcza w Pradze

W dniach 5 – 7 grudnia 2016 roku, koordynatorzy projektu zrealizowali wizytę przygotowawczą w Pradze. Podczas wizyty zespół ze strony Beneficjenta spotkał się z przedstawicielem organizacji Evropská rozvojová agentura, s.r.o. Spotkanie było bardzo owocne, ponieważ Partner szczegółowo omówił proponowany program mobilności, przedstawił warunki zakwaterowania,  organizację wyżywienia oraz pozostałe istotne sprawy logistyczne. Podczas wizyty przygotowawczej miało miejsce spotkanie z mentorem grupy uczestników na miejscu. W trakcie spotkania podpisana została umowa partnerska (w dwóch wersjach językowych), porozumienia o programie oraz karta jakości mobilności, w której zostały zawarte wszystkie aspekty i czynniki gwarantujące osiągnięcie wysokiej jakości projektu dotyczącego wymiany. Ponadto, mając na celu poznanie oczekiwań uczestników względem udziału w projekcie, na dzień 14 grudnia 2016 roku, godz. 14:00 zaplanowano wideokonferencję on-line, w której udział wezmą reprezentanci organizacji przyjmującej, Dyrekcja szkoły oraz uczestnicy projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

 

07. 11. 2016 r.

Pierwsze spotkanie organizacyjne

W dniu 07. 11. 2016 r. miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne Dyrekcji i koordynatora projektu z nauczycielami naszej szkoły, zainteresowanymi udziałem w projekcie "ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów”.
W trakcie spotkania zaprezentowano:
   - podstawowe wiadomości o projekcie,
   - zaproponowany przez Partnera zagranicznego program mobilności wraz ze zdjęciami,
   - program przygotowania uczestników przed wyjazdem na mobilność,
   - szkoły, w których nauczyciele będą realizować job-shadowing.

Pierwsze wrażenia nauczycieli są bardzo pozytywne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 10. 11. 2016 r.

Link do prezentacji ze spotkania: https://prezi.com/anpa4t506uw2/job-shadowing-w-czechach/